48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020
Działanie 16 "Współpraca"

Tytuł operacji:
Zastosowanie bliskiej teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych (SSN)
w diagnostyce i ocenie zdrowotności plantacji wybranych odmian w gatunkach zbóż – pszenicy i pszenżycie

 

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii do wykrywania i identyfikacji chorób roślin zbożowych. Proponowana innowacja wdrażająca wykorzystanie teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych wypełnia obszary w których tej nowatorskiej technologii nie stosowano dotychczas w żadnym zakresie. Dotyczy to nie tylko chemicznej ochrony zbóż, ale też innych roślin rolniczych i ogrodniczych, selekcji materiałów hodowlanych w przedsiębiorstwach hodowli i nasiennictwa  roślin i leśnictwie. Propnowana technologia jest wreszcie potężnym narzędziem w ręku rolnika/producenta rolnego. Dzięki tej technologii producenci rolni będą mogli zwiększyć ilość i jakość plonu ziarna, a też innych płodów rolniczych i ogrodniczych jak i zmniejszających koszty produkcji. 

Koordynator merytoryczny projektu:

dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy
Radzików, 05-870 Błonie, Polska

Skład konsorcjum:

  • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Radzików z siedzibą w Radzikowie
  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z siedzibą w Brwinowie LIDER
  • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach
  • Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bartoszewicach
  • RelayOnit sp. z o.o. - Technologie i usługi informatyczne
  • Marian Hadrian prowadzący gospodarstwo rolne
  • Roman Życiński prowadzący gospodarstwo rolne

Główny rezultat projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie innowacyjna baza wzorców chorób zbóż oraz nowatorskie w skali kraju oprogramowanie służące do klasyfikacji chorób zbóż. Opracowana w trakcie badań innowacyjna technologia zostanie zweryfikowana pod kątem skuteczności względem zastosowania dla różnych odmian i chorób pszenicy i pszenżyta. Dla pozytywnie zweryfikowanych odmian i chorób zostaną opublikowane wzorce oraz zalecenia stosowania technologii i oprogramowania. Zasadnicze funkcjonalności oprogramowania to: 1. Określenie rodzaju choroby na podstawie bazy wzorców (w oparciu o bliską teledetekcję i sieci neuronowe), 2. Tworzenie cyfrowej mapy przestrzennej upraw określającej precyzyjnie lokalizację chorób z dokładnością do 1 milimetra. 3. Możliwość tworzenia nowatorskiej bazy cyfrowej wzorców chorobowych na podstawie wykonanych zdjęć, 4. Możliwość eksportowania wyników analizy pola w formatach używanych przez zautomatyzowane maszyny (opryskiwacze) stosowane do opryskiwania upraw pestycydami.W ramach badań zostanie również opracowana specyfikacja minimalnych parametrów dla urządzeń do teledetekcji wymaganych do skutecznego działania oprogramowania. Produkt pozwoli na wykonywanie niespotykanych dotąd map zdrowotnościowych o wysokiej dokładności dla upraw pszenicy i pszenżyta. Oprogramowanie wraz z bazą wzorców zostanie udostępnione w wersji bezpłatnej, co ma na celu promocję rozwiązania na szeroką skalę. Planowany jest udział konsorcjum w targach i konferencjach, gdzie prezentowana będzie nowa technologia. Przewidziano również popularyzację poprzez artykuły popularno-naukowe w branżowych czasopismach oraz publikację wyników w czasopismach naukowych.           

Strona internetowa projektu: www.teledis.pl

Reportaż TVP

Raport z wizyty w Kobierzycku - pola do dronowania - 2021.05.24

Notatka ze spotkania w dniu 01.06.2021 r w IHAR-PIB w Radzikowie

 

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl