48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Projekty krajowe

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020
Działanie 16 "Współpraca"

Tytuł operacji:
Zastosowanie bliskiej teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych (SSN)
w diagnostyce i ocenie zdrowotności plantacji wybranych odmian w gatunkach zbóż – pszenicy i pszenżycie

 

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii do wykrywania i identyfikacji chorób roślin zbożowych. Proponowana innowacja wdrażająca wykorzystanie teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych wypełnia obszary w których tej nowatorskiej technologii nie stosowano dotychczas w żadnym zakresie. Dotyczy to nie tylko chemicznej ochrony zbóż, ale też innych roślin rolniczych i ogrodniczych, selekcji materiałów hodowlanych w przedsiębiorstwach hodowli i nasiennictwa  roślin i leśnictwie. Propnowana technologia jest wreszcie potężnym narzędziem w ręku rolnika/producenta rolnego. Dzięki tej technologii producenci rolni będą mogli zwiększyć ilość i jakość plonu ziarna, a też innych płodów rolniczych i ogrodniczych jak i zmniejszających koszty produkcji. 

 

logo agrobank
  
 

Długość trwania projektu 36 miesięcy
Faza Badawcza 18 miesięcy
Faza Wdrożeniowa 18 miesięcy
Wartość projektu 9 850 463 zł

Koordynator:
Katarzyna Boczek - CDR
Kierownik B + R:
Prof. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB

Skład konsprcjum
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
Fundacja Kaleckiego
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – lider projektu
logotypy

 

Cele projektu

  • CEL OGÓLNY PROJEKTU - Rozwój nowoczesnego sektora rolno-spożywczego w Polsce poprzez usprawnianie procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej
  • CEL PRAKTYCZNY PROJEKTU - Opracowanie i wdrożenie „Strategii procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej w Polsce do 2028 roku
  • CEL PRAKTYCZNY PROJEKTU – Opracowanie, wdrożenie i rozpowszechnienie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi.
    System będzie skierowany i szeroko promowany wśród wielu grup społecznych, w tym rolników, a jego użytkowanie będzie wzmacniać kapitał społeczny

 GROWID
Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych

Okres realizacji projektu: styczeń 2019 - grudzień 2021

Źródło finansowania projektu: Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Partnerzy projektu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Kołłątaja w Krakowie

growid2 Cele projektu:

Głównymi celami projektu GROWID są opracowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu jego wdrażania. W pierwszym, półtorarocznym etapie realizacji projektu zrealizowane zostanie 5 zadań z zakresu badań społeczno-ekonomicznych. Ich wyniki staną się podstawą do stworzenia modelu gospodarstwa opiekuńczego w Polsce. Na drugi 18-miesięczny etap realizacji projektu złożą się prace związane z przygotowaniem do jego wdrożenia.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl