48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego dla doradców z województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego pt. „Bioasekuracja i dobrostan gospodarstw utrzymujących świnie” finansowanego w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014–2020”.

Głównym celem szkoleń jest przekazanie wiedzy z zakresu zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, bioasekuracji w zapobieganiu szerzenia się ASF, zasad wstępu oraz poruszania się po fermie trzody chlewnej, organizacji produkcji świń w zgodzie z zasadami bioasekuracji oraz wymaganiami dobrostanu.

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie osoby zajmujące się zawodowo doradzaniem rolnikom lub właścicielom lasów zatrudnione w podmiotach publicznych, prywatnych, organizacjach pozarządowych lub samodzielnie świadczące usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwszeństwo w dostępie do prowadzonych szkoleń mają doradcy wpisani na listę doradców rolniczych prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczący usługi doradcze na terenie województwa w granicach, którego organizowane i realizowane są szkolenia.

W ramach realizacji operacji planowanych jest 7 szkoleń w następujących terminach:

Województwo

Termin realizacji szkoleń

Liczba miejsc na szkoleniach

Miejsca szkoleń

(Dokładne miejsca zostaną podane po zakończeniu procedur przetargowych)

Termin przysyłania zgłoszeń

warmińsko-mazurskie

19-20 lutego 2018r

30

Olsztyn – 10 km od Urzędu Miasta Olsztyn

13 lutego 2018r

świętokrzyskie

26-27 lutego 2018r

30

Kielce - 10 km od Urzędu Miasta w Kielcach

20 lutego 2018r

podlaskie

5-6 marca 2018r

30

Białystok - 10 km od Urzędu Miasta Białystok

26 lutego 208r

lubelskie

12-13 marca 2018r

30

Puławy – 10 km od Urzędu Miasta w Puławach

6 marca 2018r

podkarpackie

19-20 marca 2018r

30

Rzeszów - 10 km od Urzędu Miasta w Rzeszowie

6 marca 2018r

mazowieckie

19-20 marca 2018r

15 - nabór zakończono

Brwinów - 20 km od siedziby CDR w Brwinowie

 

mazowieckie

26-27 marca 2018r

15 - nabór zakończono

Brwinów - 20 km od siedziby CDR w Brwinowie

 

 

Dokładne miejsca szkoleń zostaną podane po rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

Koszty uczestnictwa w szkoleniu, koszty dojazdu na szkolenie, koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe finansowane są z budżetu operacji.

Zgłoszenia uczestników na ww. szkolenia przyjmowane będą zgodnie z datami podanymi w tabeli powyżej.

O uczestnictwie w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszenia na podstawie wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia uczestnictwa.   

Szczegółowych informacji dotyczących szkoleń udzielają:

Anna Kowalska  tel. 22 729 66 34 wew.122

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Barbara Grygo tel. 22 729 66 34 wew.122

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Karty zgłoszenia na szkolenia w województwie mazowieckim należy przesłać do Pani
Janiny Dąbrowskiej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 22 729 66 34 wew. 106

Karty zgłoszenia na szkolenia w województwach: świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, należy przesłać do Pani
Renaty Koczkodaj na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 22 729 66 34 wew. 117

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Program szkolenia

2018 szkolenie Bioasekuracja

 

 

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl