48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 01.06.2021 r w IHAR-PIB w Radzikowie odbyło się spotkanie wykonawców i współwykonawców projektu TELEDIS pod nazwą Zastosowanie bliskiej teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych (SSN) w diagnostyce i ocenie zdrowotności plantacji wybranych odmian w gatunkach zbóż - pszenicy i pszenżycie.

W spotkaniu udział wzięli:

1) Prof. dr hab. Edward Arseniuk IHAR-PIB Radzików

2) Mgr Grażyna Jędrzejak IHAR-PIB Radzików

3) Lidia Kamińska IHAR-PIB Radzików

4) Ilona Gawarska IHAR-PIB Radzików

5) Sylwia Zielińska IHAR-PIB Radzików

6) Agnieszka Maciejewska IHAR-PIB Radzików

7) Piotr Ochodzki IHAR-PIB Radzików

8) Tomasz Góral IHAR-PIB Radzików

9) Wojciech Borawski IHAR-PIB Radzików

I0) Katarzyna Buk ŁODR Bratoszewice

11) lwona Sut ŁODR Bratoszewice

12) Maria Lis-Wiciorska ŁODR Bratoszewice

13) Aleksandra Stumińska ŁODR Bratoszewice

14) Włodzimierz Lewandowski ŁODR Bratoszewice

15) Mariusz Porębski ŚODR Modliszewice

16) Anna Grabarczyk ŚODR Modliszewice

17) Michał Wiaderny ŚODR Modliszewice

18) Joanna Góral CDR Brwinów

19) Ireneusz Drozdowski CDR Brwinów

20) Wiesław Golka Relayonit Sp. Z o.o.

W czasie spotkania prof. dr hab. E. Arseniuk przedstawił założenia projektu ponadto przedyskutowano nw. kwestie interesujące członków Konsorcjum:

1) Sprawy finansowe z księgowymi IHAR-PIB,ŁODR Bratoszewice, ŚODR Modliszewice, CDR Brwinów,

2) omówiono zakresy czynności poszczególnych wykonawców. Zaproponowano ewentualne zmiany i modyfikacje zakresów,

3) omówiono sprawy bieżące takie jak: składanie wniosków o płatność rozliczanie czasu pracy w projekcie (karty pracy, rozpis godzinowy),

4) zainteresowani uczestnicy spotkania zwiedzili założone w IHAR-PIB w Radzikowie poletka doświadczalne, po czym wyjaśniono kwestie związane z wykonywaniem fotografii naziemnej i z bliskiej teledetekcji objawów chorobowych.

Notatkę sporządziła: Ilona Gawarska

Na poniższych zdjęciach przedstawiono pszenżyto porażone rdzą żółtą, która w tym roku poraża odmiany tego gatunku w wymiarze epidemicznym, choroba ta występuje również dość pospolicie na plantacji pszenicy. Pojawiają się też inne choroby wymienione w projekcie. Wykonujemy fotografowanie naziemne i zdalne dronem tzw. ‘dronowanie’, jak to było ujęte w reportażu „AGROBIZNESU” – powiedział na spotkaniu prof. Edward Arseniuk.


W załączeniu fotografia naziemna, epidemia rdzy żółtej przedstawiona została z lotu dronu.

foto 1  foto 2

 

foto 3  foto 4

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl