48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas" organizowanym dla dzieci szkół podstawowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas" jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Jaka przyszłość czeka rolnictwo ekologiczne w Polsce? Czy nowa strategia „Od pola do stołu” zakładająca wzrost udziału rolnictwa ekologicznego o 25% do roku 2030 ma szansę powodzenia w Polsce? Jakie mamy wąskie gardła i wyzwania związane z rozwojem produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji.

W dniach 25-26 listopada 2021 roku odbyła się konferencja „Rolnictwo ekologiczne – szansa dla rolników i konsumentów” zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
poszukuje pracowników na stanowisko:
Specjalista w Zespole Systemów i Technologii w Rolnictwie

Opis stanowiska

Działalność informacyjna, edukacyjna i doradcza w zakresie zagadnień rolniczych związanych głównie z technologią produkcji roślinnej / zwierzęcej. Korzystanie ze środków pomocowych dla rolnictwa.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
poszukuje pracowników na stanowisko: 
Specjalista w Dziale Promocji i Wydawnictw

Opis stanowiska

Obsługa programów ADOBE oraz programu CORELDRAW, składanie i łamanie tekstów, tworzenie materiałów graficznych, tworzenie opisów i artykułów na strony internetowe, korekta tekstów, publikacji

LODR w Końskowoli zaprasza serdecznie na konferencję nt. Rola agroleśnictwa w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, która odbędzie się 3 grudnia 2021r. w formule on-line poprzez platformę ClickMeeting.

W ramach konferencji poruszane będą zagadnienia związane z zakładaniem systemów rolno-drzewnych, ich rolą i funkcjami, zarówno w uprawach polowych, jak i w hodowli zwierząt. Dodatkowo omówiona będzie rola zadrzewień na obszarach wiejskich, także w kontekście upraw permakulturowych. Jest to temat bardzo ciekawy, zwłaszcza w kontekście założeń Nowego Zielonego Ładu.

25 listopada miała miejsce konferencja „Tradycje Kulinarne Polskiej Wsi”, zrealizowana przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, w ramach projektu „Tradycyjne praktyki kulinarne szansą dla współczesnych wiejskich gospodarstw domowych” finansowanego z Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt. Zielonka, kiszonka, mleko, która odbędzie się on-line 14 grudnia br. w godzinach 10:00-14:00.
Szczegółowe informacje oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się na stronie internetowej Ośrodka pod adresem https://www.kpodr.pl/zielonka-kiszonka-mleko/ oraz w Kalendarium.

Wykładowcami są profesorowie z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka i Grupy Operacyjnej Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie - GO EPI-AGRI „Zielone mleko”.

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/RpJhXeGicdA6AHyH8
Zarejestrowanym uczestnikom na kilka dni przed konferencją zostanie przesłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy link umożliwiający wzięcie udziału w konferencji.

Serdecznie zapraszamy

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), działając na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE, poszukuje ekspertów do trzech nowopowstających Grup Fokusowych EIP-AGRI. Serdecznie zachęcamy polskich przedstawicieli do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w poniższych Grupach fokusowych:

  • Sustainable ways to reduce the use of pesticides in pome and stone fruit production (Zrównoważone sposoby na ograniczenie stosowania pestycydów w produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych)
  • Digital tools for sustainable nutrient management (Cyfrowe narzędzia do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi)
  • Nature-based solutions for water management under climate change conditions (Środowiskowo zorientowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej w warunkach zmiany klimatu)

Osoby posiadające wiedzę naukową lub praktyczne doświadczenie w dziedzinie nad którą dana Grupa pracuje, mogą składać swoje aplikacje do dnia 11 stycznia 2022 r.


Szkolenia Integrowana Ochrona Roślin dla doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom i właścicielom lasów spoza województwa mazowieckiego zostały zrealizowane w ramach zawartej Umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szkolenia realizowane były w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020.

Projekt realizowany był przez Konsorcjum w składzie:

  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu – lider

Partnerzy:

  • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu,
  • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

W dniu 18 listopada 2021 r. już po raz XVII odbyła się konferencja Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2021 pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pn.: ,,Innowacyjność i współpraca kluczem do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych”.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 700 osób, w tym: rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele grup producenckich, przedsiębiorcy sektora rolnego, przedstawiciele nauki, brokerzy innowacji, pracownicy okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, Izb Rolniczych przedstawiciele organizacji samorządowych i pozarządowych.

W czwartek, 18 listopada 2021 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku”. Konkurs skierowany jest do doradców rolniczych oraz doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 wpisanych na listę prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Uroczystość miała miejsce w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs składał się z 2 etapów: wojewódzkiego oraz krajowego. Na etapie wojewódzkim wyłoniono 3 najlepszych doradców rolniczych z województwa. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani do etapu krajowego i właśnie spośród nich zostali wybrani laureaci konkursu w całym kraju.

Ogłoszenie wyników XXIX edycji konkursu pn. Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego za 2021 rok. Konkursu pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsze czasopismo periodyczne swoje uczestnictwo zgłosiło 16 redakcji WODR, natomiast w kategorii najlepsze wydawnictwo tematyczne zgłoszono 12 tytułów publikacji. Jednym z kryteriów oceny zgłoszonych wydawnictw było zaangażowanie czasopism i publikacji tematycznych w promocję, wykorzystanie i popularyzację narzędzi pomocowych PROW 2014-2020.

Organizowany przez poznański oddział Centrum Doradztwa Rolniczego konkurs we współpracy z Departamentem Strategii i Rozwoju MRiRW, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism ośrodków doradztwa rolniczego. Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.

Trwa drugi dzień szkolenia "Doradca ds. Wody" w ramach projektu Waterdrive realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Dzisiaj wiodącym tematem jest Prawo wodne. Panie Joanna Małecka i Katarzyna Czachor z Zarządu Zlewni w Poznaniu w sposób ciekawy i praktyczny tłumaczą zawiłości Prawa Wodnego. Uczestnicy aktywnie i z dużym zainteresowaniem biorą udział w szkoleniu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na XIX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 roku w formule hybrydowej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. Wademekum gospodarowania wodą w rolnictwie zrealizowanego przez CDR w Brwinowie / Oddział w Warszawie w ramach operacji własnej SIR na lata 2020-2021 „Nauka doradza praktyce rolniczej”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy właścicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu całej Polski do udziału w konkursie pn. „Bezpieczna kwatera”.
Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi. Oceniane będą wszelkie działania zrealizowane w obiektach turystyki wiejskiej związane z dostosowaniem oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów.

 

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniach 24-25 listopada 2021 roku organizuje konferencje pn. „VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”, na którą serdecznie zapraszamy.

Miejsce Konferencji: Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1B Warszawa.

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja organizowana jest w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Głównym celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce. Forum będzie też okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Na stronie internetowej farmer.pl ukazał się artykuł “Liderzy praktyk rolnictwa regeneratywnego. Wizytówki gospodarstw ”. W artykule został opisany przebieg projektu „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie” oraz gospodarstwa szóstki finalistów.

Link do artykułu: Liderzy praktyk rolnictwa regeneratywnego. Wizytówki gospodarstw (farmer.pl)

“Regeneratywna rewolucja w rolnictwie” to projekt wspierany przez EIT Food. EIT Food to wiodąca europejska inicjatywa w zakresie innowacji w dziedzinie żywności, której celem jest uczynienie systemu żywności bardziej zrównoważonym, zdrowym i godnym zaufania.
EIT Food to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) - niezależnego organu Unii Europejskiej utworzonego w 2008 roku i składającego się z kluczowych graczy branżowych (ponad 90 organizacji partnerskich i ponad 50 start-up’ów z 16 państw członkowskich UE). Celem EIT Food jest stworzenie i promowanie w całej Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.
W Warszawie powstał jeden z pięciu regionalnych oddziałów EIT Food tzw. Centrum Kolokacji (Co-Location Centre – CLC). Obejmuje ono region Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraje nordyckie.
Więcej o EIT Food: www.eitfood.eu lub social media: Twitter , Facebook , LinkedIn , YouTube lub Instagram

Nowoczesne rozwiązania, transfer wiedzy z nauki do praktyki oraz łączenie podmiotów i osób zainteresowanych wdrożeniami innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich to klucze do dynamicznego rozwoju polskiej produkcji rolniczej i polskiej wsi. Od sześciu lat aktywnie wspiera je SIR – Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, koordynowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz aktywnie wspierana przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

W dniach 19-20 października 2021 r. przeprowadzone zostało szkolenie pod nazwą Tradycyjne odmiany drzew owocowych w Działaniu RŚK, zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W pierwszym dniu, w siedzibie Centrum, odbyła się część stacjonarna. Przeprowadzone zostały wykłady dotyczące starych odmian drzew owocowych.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl