48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Rejestr grup producentów rolnych prowadzi dyrektor oddziału regionalnego ARiMR właściwy ze względu na siedzibę grupy.

Aktywne Grupy producentów rolnych w Polsce w podziale na województwa

 Lp.

WOJEWÓDZTWO

LICZBA GRUP AKTYWNYCH

1

dolnośląskie

72

2

kujawsko-pomorskie

43

3

Lubelskie

10

4

lubuskie

15

5

łódzkie

97

6

małopolskie

9

7

mazowieckie

58

8

opolskie

68

9

podkarpackie

16

10

podlaskie

9

11

pomorskie

20

12

śląskie

7

13

świętokrzyskie

2

14

warmińsko-mazurskie

15

15

wielkopolskie

288

16

zachodniopomorskie

11

RAZEM

740

Źródło: Rejestr grup producentów rolnych ARiMR – stan na dzień 19 kwietnia 2022 r.


Aktywne Grupy producentów rolnych w Polsce w podziale na nazwę lub grupę produktów

Nazwa produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa otrzymała decyzję o uznaniu i zatwierdzeniu planu biznesowego

Liczba grup

BURAKI CUKROWE

19

BYDŁO ŻYWE: ZWIERZĘTA RZEŹNE LUB HODOWLANE, MIĘSO WOŁOWE: ŚWIEŻE, CHŁODZONE, MROŻONE

63

DRÓB ŻYWY

30

JAJA PTASIE

10

KRÓLIKI ŻYWE, MIĘSO I JADALNE PODROBY KRÓLICZE: ŻWIEŻE, CHŁODZONE I MROŻONE

1

LIŚCIE TYTONIU SUSZONE

9

MATERIAŁ SIEWNY LUB SADZENIAKI

2

MLEKO

84

OWOCE I WARZYWA

2

OZDOBNE ROŚLINY OGRODNICZE, SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH, ROZSADA ROŚLIN WARZYWNYCH

2

PRODUKTY ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

2

ROŚLINY PRZEZNACZONE DO PRODUKCJI ZIELARSKIEJ LUB FARMACEUTYCZNEJ

1

ŚWINIE ŻYWE, PROSIĘTA, WARCHLAKI, MIĘSO WIEPRZOWE: ŚWIEŻE, CHŁODZONE, MROŻONE

311

ZIARNO ZBÓŻ LUB NASIONA ROŚLIN OLEISTYCH

183

ZIEMNIAKI ŚWIEŻE LUB CHŁODZONE

21

RAZEM

740

Źródło: Rejestr grup producentów rolnych ARiMR – stan na dzień 19 kwietnia 2022 r.

Rejestr, o którym mowa powyżej jest jawny i udostępniany na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/rejestr-grup-producentow-rolnych

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl