48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 18-19 października 2011r. odbył się VIII Rolniczy Festiwal Nauki, zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie. Patronat honorowy nad Festiwalem przyjęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a patronami medialnymi byli: „Zielony Sztandar”, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta, Rolniczy Magazyn Elektroniczny oraz „Nowa Wieś Europejska”.

 

Imprezy festiwalowe

18 października 2011 r.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
KONFERENCJA „GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI”

Streszczenia

WYSTAWA OSIĄGNIĘĆ JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I UCZELNI ROLNICZYCH

• Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie
• Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
• Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
• Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
• Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach
• Instytut Zootechniki w Krakowie
• Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy
• Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
• Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
• Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej „COBRABiD” w Warszawie

Stoiska:
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Pruszkowie z/s w Piastowie
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu
• Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

19 października 2011 r.
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie
KONFERENCJA „POLSKIE DZIEDZICTWO KULINARNE W DOBIE NOWOCZESNEJ PRODUKCJI I PRZETWARZANIA ŻYWNOŚCI
"

Kiermasz książek o tematyce rolniczej i naukach pokrewnych

Wernisaż wystawy „Historia polskiego szkolnictwa rolniczego czasów zaborów” - wprowadzenie zatytułowane „Polskie wyższe szkolnictwo rolnicze. Rys historyczny, teraźniejszość i przyszłość” wygłosił prof. Jan Górecki, członek Rady Naukowej IRWIR PAN

Koncert „JESTEŚ Z NAMI” poświęcony Janowi Pawłowi II

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl