48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 18-19 października 2018 r. odbył się XV Rolniczy Festiwal Nauki, organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie.
Pierwszego dnia w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się konferencja „Zachowanie tradycji rolniczych na polskiej wsi”. Imprezą towarzyszącą konferencji był kiermasz książek i wydawnictw o tematyce rolniczej i naukach pokrewnych. Prezentacje i fotorelacja na stronie Biblioteki.
W drugim dniu festiwalu w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyła się konferencja „Z tradycji w nowoczesność – znane odmiany roślin i gatunki zwierząt o nieznanym potencjale”. W czasie konferencji zaprezentowano perspektywiczne kierunki i priorytety w hodowli lnu i konopi w Polsce i na świecie, innowacyjne kierunki wykorzystania surowców z jedwabiu, możliwości zastosowania w nowoczesnych sadach dawnych odmian drzew owocowych, a także przedstawiono sposoby gromadzenia, zachowania i ochrony zasobów genowych roślin użytkowych i zwierząt gospodarskich.

Poniżej znajdują się linki do prezentacji z konferencji.

Perspektywiczne kierunki i priorytety w hodowli lnu w Polsce i na świecie
dr Marcin Praczyk, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

Perspektywiczne kierunki i priorytety w hodowli konopi w Polsce i na świecie
dr Małgorzata Strzelczyk, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

Innowacyjne kierunki wykorzystania surowców z jedwabiu
dr Małgorzata Łochyńska, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

Gromadzenie i zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce – rola KCRZG w ochronie agrobioróżnorodności
dr Wiesław Podyma, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Wykorzystanie starych odmian drzew owocowych w nowoczesnych sadach
dr Dorota Kruczyńska, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich
dr inż. Grażyna Polak, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Konferencji towarzyszyła „Wystawa osiągnięć jednostek naukowych”. W tym roku swoje osiągnięcia na stoiskach promocyjnych zaprezentowały wszystkie instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uczelnie rolnicze i inne instytucje działające na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Stoiska promocyjne i postery zorganizowali:
• Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie,
• Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie,
• Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie,
• Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu,
• Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,
• Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,
• Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach,
• Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
• Instytut Zootechniki - PIB w Krakowie,
• Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach,
• Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej,
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP w Pruszkowie z/s w Piastowie,
• Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kowalski” Krzysztof Kowalski w Winnikach,
• HORTPRESS Sp. z o. o.,
• Miody z Gór Świętokrzyskich.

Dziękujemy wykładowcom, wystawcom i uczestnikom za udział w XV Rolniczym Festiwalu Nauki. Zapraszamy za rok !patroni

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl