48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 20-21 października 2016 r. odbył się XIII Rolniczy Festiwal Nauki, organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, patronat merytoryczny objął Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a patronat medialny: Rolniczy Magazyn Elektroniczny, Kultura Wsi, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Wieś i Rolnictwo, Agroserwis, Farmer oraz portal farmer.pl.

 

Pierwszego dnia w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się konferencja "Ochrona dziedzictwa kulturowego i niematerialnego polskiej wsi". Głównym celem spotkania było wskazanie zagrożeń dziedzictwa kulturowego w XXI wieku oraz podkreślenie ulotności rzeczy niematerialnych, które są istotne chociażby dla patriotyzmu, ale i tożsamości. Imprezą towarzyszącą był kiermasz książek o tematyce rolniczej i naukach pokrewnych.

W drugim dniu festiwalu, w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyła się konferencja "Woda w rolnictwie w okresie nowych wyzwań", którą otworzył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.
W czasie konferencji zwracano szczególną uwagę na problem stale zmniejszających się zapasów wody, przy jednoczesnym wzroście jej zużycia oraz wskazywano sposoby rozwiązania tych problemów.

Referaty:


Stoiska promocyjne i postery zorganizowali:
•    Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie,
•    Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie,
•    Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu,
•    Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,
•    Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,
•    Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach,
•    Instytut Zootechniki - PIB w Krakowie,
•    Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej,
•    Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
•    Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
•    ARiMR Biuro Powiatowe w Pruszkowie z/s w Piastowie,
•    Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kowalski” w Winnikach,
•    Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich.

Dziękujemy wszystkim wystawcom i uczestnikom za udział w XIII Rolniczym Festiwalu Nauki. Zapraszamy za rok.


Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl