48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 17-18 października 2013 r. odbył się X Rolniczy Festiwal Nauki, zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie. Patronat honorowy nad Festiwalem przyjęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a patronami medialnymi byli: „Zielony Sztandar”, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta, „Nowa Wieś Europejska” oraz TVR 24.

 Imprezy festiwalowe

17 października 2013 r.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

KONFERENCJA „TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH”
Program konferencji

WYSTAWA OSIĄGNIĘĆ JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I UCZELNI ROLNICZYCH

•    Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie
•    Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
•    Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
•    Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
•    Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
•    Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach
•    Instytut Zootechniki w Krakowie
•    Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
•    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
•    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
•    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Pruszkowie z/s w Piastowie
•    Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

      

 18 października 2013 r.
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie

KONFERENCJA „ZDROWIE W ŚRODOWISKU PRACY ROLNIKÓW"
Program konferencji

•    Kiermasz książek o tematyce rolniczej i naukach pokrewnych
•    Wystawa „Tadeusz Wolski. Życie pisane odmianami zbóż” w Galerii Meritorium Agriculture

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl