48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 18-19 października 2012 r. odbył się IX Rolniczy Festiwal Nauki. Festiwal, organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Centralną Biblioteką Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pod patronatem medialnym: Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Reymonta, „Zielonego Sztandaru” i Rolniczego Magazynu Elektronicznego. W ramach festiwalu zorganizowano dwudniową konferencję „Sytuacja demograficzna polskiej wsi po akcesji do UE. Następstwa społeczne i ekonomiczne”, która zainaugurowana została w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, a zakończyła się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

 Program konferencji

Konferencji towarzyszyły:

18 października 2012 r.
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie

 • Kiermasz książek o tematyce rolniczej i naukach pokrewnych
 • Wernisaż wystawy poświęconej prof. Antoniemu Sempołowskiemu w Galerii Meritorium Agriculture i odsłonięcie popiersia


19 października 2012 r.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

WYSTAWA OSIĄGNIĘĆ JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I UCZELNI ROLNICZYCH

 • Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie
 • Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach
 • Instytut Zootechniki - PIB w Krakowie
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach
 • Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Stoiska:

 • ARiMR Biuro Powiatowe w Pruszkowie z/s w Piastowie
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie
 • Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli
 • Credit Agricole Bank Polska SA

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl