48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Tegoroczna gala finałowa konkursu Sposób na Sukces odbyła się w Pałacu Prezydenckim 20 maja 2014 r. Spośród 66 zgłoszeń jury konkursu wybrało 15 przedsięwzięć, które nagrodzono w trzech kategoriach: rodzinnej, zespołowej i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Najwięcej, bo aż 10 przedsięwzięć nagrodzono w kategorii rodzinnej, w której nagrodę przyznano m.in. za utworzenie Parku Rekreacyjno-Edukacyjnego Sea Park w Sarbsku. Park związany jest tematycznie z fauną i florą mórz i oceanów oraz kulturą i historią Pomorza. Budowa parku została dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
   

Właściciele współpracują z Lokalną Grupą Rybacką Pradolina Łeby, Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF), są członkami i współtworzącymi Stowarzyszenie For Baltic. Sea Park współpracuje też z dostawcami i usługodawcami, m.in. ośmioma firmami, które prowadzą regularny dowóz turystów z Łeby oraz hotelami, które oferują gościom wycieczki fakultatywne do Sea Parku. W tej samej kategorii nagrodę otrzymał również m.in. właściciel firmy RTM Sp. z o.o. za utworzenie Skansenu Olenderskiego Olandia w Prusimiu, odnoszącego się do kultury osadników olenderskich, którzy zamieszkiwali w okolicy Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Laureaci XIV edycji konkursu

W imieniu Prezydenta gości przywitał Dariusz Młotkiewicz, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, który w swojej wypowiedzi podkreślił, że sukces pozwala wyzwalać energię i pokłady przedsiębiorczości. Dodał też, że prawdziwymi beneficjentami są laureaci, ale także społeczności lokalne, bo dzięki temu mogą budować lepszą przyszłość. – Nie ma wolności bez nowoczesności. Państwo budujecie tę nowoczesność, jesteście budowniczymi lepszej przyszłości Polski – powiedział minister. Laureaci konkursu otrzymali listy gratulacyjne od Prezydenta, dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, statuetki i nagrody rzeczowe w postaci tabletów, ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, które wręczył Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim wystąpieniu Tadeusz Nalewajk podkreślił konieczność popularyzowania inicjatyw, aktywizujących mieszkańców wsi i promujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. W imieniu laureatów organizatorom podziękowała Anna Krzyżak-Żuchowska, Prezes Przedsiębiorstwa Społecznego Garncarska Wioska Sp. z o.o. w Kamionce k/Nidzicy. Garncarska Wioska, której działalność oparta jest na dawnych ginących zawodach i zwyczajach, poprzez które promowana jest przedsiębiorczość wśród bezrobotnych mieszkańców wsi, została nagrodzona w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Konkurs Sposób na Sukces organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. W ramach konkursu od czternastu lat corocznie nagradzane są najlepsze przedsięwzięcia gospodarcze i społeczne na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest szeroko rozumiana promocja aktywnych postaw, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Laureaci konkursu realizując swoje pomysły, przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności i są jednocześnie wzorcowym przykładem efektywnego wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki wsparciu finansowemu PROW 2007-2013 możliwy jest rozwój, nagradzanych w konkursie przedsięwzięć.

Współorganizatorami i partnerami XIV edycji konkursu są:
•    Kancelaria Prezydenta RP,
•    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
•    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
•    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
•    Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
•    Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo,
•    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
•    Stowarzyszenie AgroBiznesKlub,
•    Stowarzyszenie Sposób na Sukces,
•    Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Nowy Świat;
•    Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
•    Warszawski Bank Spółdzielczy,
•    Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A.
Patronat medialny:
•    Telewizja Polska S.A. Program 1 – Redakcja Audycji Rolnych,
•    Miesięcznik Farmer i portal www.farmer.pl,
•    Portal Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy,
•    Miesięcznik Nowe Życie Gospodarcze,
•    Dwutygodnik Agro Serwis,
•    Miesięcznik Bank i Rolnictwo.
Centrum Doradztwa Rolniczego dziękuje organizatorom stoisk promocyjnych:
•    Fabryce Cukierków Pszczółka z Lublina,
•    Zajazdowi Rudziewicz
•    Cukierni Jarzyna z Brwinowa,
•    Firmie PPHU Activ,
•    Browarowi Koreb - PIWOMAR Marek Kaczorowski,
•    Consonni Bartelak S.c.
•    Zakładowi Przetwórstwa Mleczarskiego Dominik Sp. z o.o.
•    Gospodarstwu P.H.U. Kowalski,
•    Złotoryjskiemu Towarzystwu Tradycji Górniczych w Leszczynie,
•    ZPOiW Polska Róża.

       
       
       
       
       

Publikacja towarzysząca XIV edycji konkursu
Publikacja towarzysząca XIV edycji konkursu

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl