48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

2022 09 13 mini
12 października 2022 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród w konkursie pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”, organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Jubileuszową uroczystość 30-tej edycji konkursu pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” otworzyła Pani Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani Wiceminister podkreśliła, że jest to wydarzenie, które pozwala docenić pracę Redakcji czasopism ośrodków doradztwa rolniczego, pracę doradców, autorów publikacji oraz wszystkich osób zaangażowanych w działalność wydawniczą Ośrodków.

Atutem każdego Zespołu są tworzący go ludzie: autorzy artykułów, publikacji, doradcy rolniczy, dziennikarze, specjaliści branżowi, graficy, doświadczeni profesjonaliści, angażujący się w pracę Redakcji. To oni swoją wiedzą i umiejętnościami ułatwiają dostęp do najbardziej aktualnych informacji. Uhonorowaniu tych właśnie osób służy konkurs pn. ”Najlepsze Wydawnictw WODR”.

Z okazji 30-tej edycji konkursu, Redakcje czasopism Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego otrzymały okolicznościowe puchary ufundowane przez Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Uroczystej 30-tej edycji konkursu towarzyszyła ogólnopolska Konferencja pn.: „Współpraca Producentów Rolnych sposobem na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich”. Konferencja, której głównym celem była promocja i wsparcie wspólnych inicjatyw w zakresie organizowania się rolników w partnerstwa rolnicze a także prezentacja doświadczeń w realizacji różnych form współpracy.

Wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej, gromadząc łącznie ponad 530 osób. Święto Prasy Rolniczej WODR było wspaniałą promocją czasopism i wydawnictw branżowych, wydawanych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego wśród doradców, rolników, przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli nauki, administracji państwowej i samorządowej. Było również miejscem wymiany doświadczeń wśród redaktorów i pracowników działów wydawnictw.

Ogłoszeniu wyników konkursu towarzyszyła prezentacja krótkiego filmu, ukazującego dorobek i pracę wszystkich 16 Redakcji czasopism i wydawnictw ODR oraz zmiany, jakie zaszły w czasopismach na przestrzeni lat.

Do tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsze czasopismo periodyczne swoje uczestnictwo zgłosiło 16 redakcji WODR, natomiast w kategorii najlepsze wydawnictwo tematyczne zgłoszono 13 tytułów publikacji. 

Jednym z kryteriów oceny zgłoszonych wydawnictw było zaangażowanie czasopism i publikacji tematycznych w promocję, wykorzystanie i popularyzację narzędzi pomocowych PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027.

Organizowany przez poznański Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie konkurs od szeregu lat cieszy się uznaniem redakcji czasopism wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, a jako forma współzawodnictwa wydawców przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu otrzymali nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie bonów pieniężnych oraz okolicznościowe statuetki i dyplomy.

Nagrody wręczali: Pani Barbara Odrobińska, Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w MRiRW i Pan Ireneusz Drozdowski, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Wszystkim Zespołom Redakcyjnym serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznym wydarzeniu, będącym świętem wszystkich Redakcji WODR.

Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu, którą będziemy realizować w 2023 roku, w ramach obchodów 100-lecia doradztwa rolniczego w Polsce . 

WYNIKI KONKURSU
Poniżej wyniki XXX edycji konkursu:

W kategorii „NAJLEPSZE CZASOPISMO PERIODYCZNE”

I MIEJSCE:
„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

TRZY RÓWNORZĘDNE II MIEJSCA:
„Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
„Wieś Kujawsko-Pomorska” Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

TRZY RÓWNORZĘDNE III MIEJSCA:
„Rada” Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
„Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
„Pomorskie Wieści Rolnicze” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W kategorii „NAJLEPSZA PUBLIKACJA TEMATYCZNA”

I MIEJSCE:
„Świętokrzyska tradycja źródłem inspiracji” Swiętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

II MIEJSCE:
„Sposoby poprawy retencji wody w glebie”
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

III MIEJSCE:
„Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w Województwie Kujawsko-Pomorskim”
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W RAMACH KONKURSU PRZYZNANO NAGRODY PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI:
I miejsce - 15 OOO złotych
lI miejsce - 12 OOO złotych
IlI miejsce - 8 OOO złotych

 

Zespołom redakcyjnym nagrodzonych czasopism oraz publikacji tematycznych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składamy gratulacje.

 

 

Poprzednie edycje:

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXIX

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXVIII

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXVII

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXVI

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXV

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXIV

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXIII

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXII

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXI

 

 

2022 WODR LOGO

 

 

Ogłoszenie wyników XXIX edycji konkursu pn. Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego za 2021 rok. Konkursu pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsze czasopismo periodyczne swoje uczestnictwo zgłosiło 16 redakcji WODR, natomiast w kategorii najlepsze wydawnictwo tematyczne zgłoszono 12 tytułów publikacji. Jednym z kryteriów oceny zgłoszonych wydawnictw było zaangażowanie czasopism i publikacji tematycznych w promocję, wykorzystanie i popularyzację narzędzi pomocowych PROW 2014-2020.

Organizowany przez poznański oddział Centrum Doradztwa Rolniczego konkurs we współpracy z Departamentem Strategii i Rozwoju MRiRW, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism ośrodków doradztwa rolniczego. Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.

 

WYNIKI KONKURSU
Poniżej wyniki XXIX edycji konkursu:


W kategorii „NAJLEPSZE CZASOPISMO PERIODYCZNE”
Dwa równorzędne I miejsca:
„Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Pięć równorzędnych II miejsc:
„Wieś Kujawsko-Pomorska” Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Rada” Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
„Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
„Pomorskie Wieści Rolnicze” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Cztery równorzędne III miejsca:
„Wieś Mazowiecka” Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
„Bieżące Informacje” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
„Poradnik Gospodarski” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
„Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy” Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W kategorii „NAJLEPSZA PUBLIKACJA TEMATYCZNA”
I miejsce:
„Rolnictwo ekologiczne szansą dla rolników i konsumentów w Małopolsce” Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

II miejsce:
„Bydło mięsne. Hodowla w województwie lubuskim” Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

III miejsce:
„Zdrowie zaczyna się na talerzu” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nagroda specjalna
„Natura w obiektywie. Promocja walorów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego” Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

 

 

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbyło się 15 grudnia 2021 roku  w formie online

Zespołom redakcyjnym nagrodzonych czasopism oraz publikacji tematycznych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składamy gratulacje.

 

 

 

Ogłoszenie wyników XXX edycji konkursu pn. Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego za 2022 rok. Konkursu pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka

Do tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsze czasopismo periodyczne swoje uczestnictwo zgłosiło 16 redakcji WODR, natomiast w kategorii najlepsze wydawnictwo tematyczne zgłoszono 13 tytułów publikacji. 

Jednym z kryteriów oceny zgłoszonych wydawnictw było zaangażowanie czasopism i publikacji tematycznych w promocję, wykorzystanie i popularyzację narzędzi pomocowych PROW 2014-2020.

Organizowany przez poznański oddział Centrum Doradztwa Rolniczego konkurs we współpracy z Departamentem Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy MRiRW, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism ośrodków doradztwa rolniczego. Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytory­ cznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.

 

WYNIKI KONKURSU
Poniżej wyniki XXX edycji konkursu:

W kategorii „NAJLEPSZE CZASOPISMO PERIODYCZNE”

I MIEJSCE:
„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

TRZY RÓWNORZĘDNE II MIEJSCA:
„Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
„Wieś Kujawsko-Pomorska” Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

TRZY RÓWNORZĘDNE III MIEJSCA:
„Rada” Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
„Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
„Pomorskie Wieści Rolnicze” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W kategorii „NAJLEPSZA PUBLIKACJA TEMATYCZNA”

I MIEJSCE:
„Świętokrzyska tradycja źródłem inspiracji” Swiętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

II MIEJSCE:
„Sposoby poprawy retencji wody w glebie”
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

III MIEJSCE:
„Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w Województwie Kujawsko-Pomorskim”
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W RAMACH KONKURSU PRZYZNANO NAGRODY PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI:
I miejsce - 15 OOO złotych
lI miejsce - 12 OOO złotych
IlI miejsce - 8 OOO złotych

 

Z okazji 30-lecia konkursu redakcje czasopism WODR otrzymają okolicznościowe Puchary Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 12 października 2022 roku w Poznaniu

Zespołom redakcyjnym nagrodzonych czasopism oraz publikacji tematycznych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składamy gratulacje.

 

Uroczyste ogłoszenie wyników XXVIII edycji konkursu pn.“Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” odbyło się 24 listopada 2020 roku . Tegoroczna edycja ze względu na sytuację epidemiczną, odbyła się w formie zdalnej. Patronat nad XXVIII edycją konkursu objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczystość ogłoszenia wyników zorganizowana została przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu i Departament Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji MRiRW. Spotkanie rozpoczęła Pani Magdalena Maciejewska, dyrektor Departamentu Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji MRiRW, która ogłosiła wyniki konkursu, złożyła gratulacje laureatom oraz podziękowała za zaangażowanie włożone w dorobek publicystyczny.

Nagrody w konkursie w postaci bonów pieniężnych ufundowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto laureaci konkursu otrzymali okolicznościowe statuetki oraz dyplomy, które ufundował organizator konkursu, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

Jednym z kryteriów oceny zgłoszonych wydawnictw było zaangażowanie czasopism i publikacji tematycznych w promocję, wykorzystanie i popularyzację narzędzi pomocowych PROW 2014-2020.

Do tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsze czasopismo periodyczne swoje uczestnictwo zgłosiło 16 redakcji WODR, natomiast w kategorii najlepsze wydawnictwo tematyczne zgłoszono 8 tytułów publikacji.

Organizowany przez poznański oddział Centrum Doradztwa Rolniczego konkurs, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism ośrodków doradztwa rolniczego. Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.


WYNIKI KONKURSU
Poniżej wyniki XXVIII edycji konkursu:


W kategorii „NAJLEPSZE CZASOPISMO PERIODYCZNE”
I miejsce:
„Rada” Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Trzy równorzędne II miejsca:
„Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
„Pomorskie Wieści Rolnicze” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Trzy równorzędne III miejsca:
„Wieś Kujawsko – Pomorska” Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wyróżnienia:
„Bieżące Informacje” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
„Śląskie Aktualności Rolnicze” Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W kategorii „NAJLEPSZA PUBLIKACJA TEMATYCZNA”
Dwa równorzędne I miejsca:
„Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
„Trzcina pospolita na dachy i do pieca” Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

II miejsce:
„Enoturystyczne szlaki Dolnego Śląska” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

 

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych czasopism oraz publikacji tematycznych ośrodków doradztwa rolniczego składamy gratulacje i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.


Laureaci XXVIII edycji konkursu NAJLEPSZE WYDAWNICTWO WODR

 

 

 

Dnia 13 grudnia 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XXVII edycji konkursu pn.: Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” oraz wręczenie nagród w konkursie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2019 rok.

Uroczyste ogłoszenie wyników XXVI edycji konkursu pn. Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” odbyło się 1 grudnia 2018 roku podczas Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zespołom redakcyjnym nagrodzonych czasopism i wydawnictw tematycznych Puchary Ministra i nagrody wręczał Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze wydawnictwa wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego za  2017 rok. Do udziału w konkursie wydawnictwa zgłosiło 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Przyznano następujące nagrody:   

W  kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”:

I miejsce:

„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Końskowoli

Dwa równorzędne  II miejsca: 

„Wieś Kujawsko – Pomorska”   Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

„Twój Doradca  Rolniczy Rynek”  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

 III miejsce:

„Bieżące Informacje” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Wyróżnienia: 

 „Aktualności Rolnicze” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

„Doradca” Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

„Pomorskie Wieści Rolnicze” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

„Śląskie Aktualności Rolnicze” Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

--------------------------------------------------------------------------------------

W  kategorii „Najlepsza publikacja tematyczna”  nagrodę przyznano publikacji:

 pt.: „Nasadzenia ozdobne w wiejskich ogrodach przydomowych” zgłoszonej przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych czasopism oraz publikacji tematycznych składamy gratulacje.

 

Jednocześnie informujemy, że uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w grudniu br., 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w Warszawie. Serdecznie zapraszamy.

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych czasopism i publikacji tematycznych składamy gratulacje.

Uroczyste ogłoszenie wyników XXIV edycji konkursu pn.:Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”, promującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz seminarium pn.: „Nowoczesny warsztat dziennikarza” odbyło się 18-19 października 2016 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do udziału w konkursie zaproszone zostały wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. W kategorii najlepsze czasopismo periodyczne swoje uczestnictwo zgłosiło 16 redakcji WODR, w kategorii najlepsza publikacja tematyczna  12 wydawców.

Organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego konkurs, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism rolniczych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców, w połączeniu z organizowanymi warsztatami dziennikarskimi, przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.

Poniżej wyniki:

W  kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”:

I miejsce:

„Aktualności Rolnicze” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Dwa równorzędne  II miejsca: 

 „Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Końskowoli

„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dwa równorzędne  III miejsca:

„Wieś Kujawsko – Pomorska”   Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

„Twój Doradca  Rolniczy Rynek”  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Wyróżnienia: 

„Bieżące Informacje” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

„Poradnik Gospodarski” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

 „Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy”  Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach       

W  kategorii „Najlepsza publikacja tematyczna”

 

Nagroda:

 „Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku”  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

 

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych czasopism i publikacji tematycznych składamy gratulacje.

Wyniki XXIII edycji konkursu

pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich  ośrodków doradztwa rolniczego”

                Komisja Konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze wydawnictwa wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego za 2015 rok. Do udziału w konkursie wydawnictwa zgłosiło 15 ośrodków.

Komisja przyznała następujące nagrody:

W  kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”:

Dwa równorzędne I miejsca:

  „Twój Doradca  Rolniczy Rynek”  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

  „Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Końskowoli

  II miejsce: 

„Wieś Kujawsko – Pomorska”   Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

  III miejsce:

„Doradca”  Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Wyróżnienie: 

„Wieś Mazowiecka” Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

W  kategorii „Najlepsza publikacja tematyczna”

I miejsce: „Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich a doświadczenia holenderskie” Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

II miejsce: „Potrawy tradycyjne z regionu Gór Świętokrzyskich” -  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

III miejsce: „Dokonania i doświadczenia Regionalnego Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie 2010 -2014” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych czasopism oraz publikacji tematycznych składamy gratulacje.

Jednocześnie informujemy, że uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z warsztatami dziennikarskim odbędzie się w Oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w terminie 13-14 października 2015 roku. Szczegółowe informacje zostaną przesłane w terminie późniejszym. Serdecznie zapraszamy.

Wyniki XXII edycji konkursu

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XXII konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” za 2014 r., promującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz seminarium pn:. „Nowoczesny warsztat dziennikarza” odbyło się 4-5 listopada 2014 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do udziału w konkursie zaproszone zostały wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. W kategorii najlepsze czasopismo periodyczne swoje uczestnictwo zgłosiło 15 redakcji WODR, w kategorii najlepsze wydawnictwo tematyczne 10 redakcji WODR.

Organizowany przez CDR konkurs, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism rolniczych, wydawanych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców, w połączeniu z organizowanymi warsztatami dziennikarskimi, przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.

 

Poniżej wyniki:

W kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”:

 Dwa równorzędne I miejsca:

„Wieś Kujawsko – Pomorska”   Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Minikowie

„Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we  Wrocławiu

II miejsce:

„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Wyróżnienie:

„Lubuskie Aktualności Rolnicze” Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

„Doradca” Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

„Wieś Mazowiecka” Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

„Aktualności Rolnicze” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

 

W kategorii „Najlepsze wydawnictwo tematyczne” przyznano dwie równorzędne nagrody:

„Na krawędzi Doliny Noteci, ścieżka dydaktyczna” Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

„Odnawialne źródła energii w województwie opolskim – aspekt techniczny, ekonomiczny i przyrodniczy” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

 

 

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych czasopism i wydawnictw tematycznych składamy gratulacje.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XXI konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” za 2013 r., promującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz seminarium pt. „Nowoczesny warsztat dziennikarza” odbyło się 22-23 października 2013 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do udziału w konkursie zaproszone zostały wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. W kategorii najlepsze czasopismo periodyczne swoje uczestnictwo zgłosiło 15 redakcji WODR, w kategorii najlepsze wydawnictwo tematyczne 9 redakcji WODR.

Organizowany przez CDR konkurs, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism rolniczych, wydawanych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców, w połączeniu z organizowanymi warsztatami dziennikarskimi, przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.

 

Poniżej wyniki:

W kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”:

I miejsce „Aktualności Rolnicze” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

II miejsce „Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

III miejsce   „Wieś Kujawsko – Pomorska”   Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Wyróżnienie:

„Wiadomości Rolnicze”   Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

„Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy” Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

 

W kategorii „Najlepsze wydawnictwo tematyczne”

I miejsce „Dolnośląski katalog agroturystyczny” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

II miejsce „Automatyzacja i informatyzacja gospodarstw rolnych” Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

 

 

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych czasopism i wydawnictw tematycznych składamy gratulacje.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl