48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze wydawnictwa wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego za  2016 rok. Do udziału w konkursie wydawnictwa zgłosiło 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.


 *   *   *  Laureaci konkursu za 2016 rok  *   *   *  


W  kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”:

 I miejsce:

„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Końskowoli

Dwa równorzędne  II miejsca:  

„Wieś Kujawsko – Pomorska”   Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

„Twój Doradca  Rolniczy Rynek”  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

 III miejsce: 

„Bieżące Informacje” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Wyróżnienia:  

 „Aktualności Rolnicze” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

„Doradca” Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

„Pomorskie Wieści Rolnicze” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

„Śląskie Aktualności Rolnicze” Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie


W  kategorii „Najlepsza publikacja tematyczna”  nagrodę przyznano publikacji: 

 pt.: „Nasadzenia ozdobne w wiejskich ogrodach przydomowych” zgłoszonej przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.


 

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych czasopism oraz publikacji tematycznych składamy gratulacje.

Jednocześnie informujemy, że uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w grudniu br.,  

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w Warszawie. Serdecznie zapraszamy.

 _______________

   


 *   *   *    Wyniki poprzednich edycji konkursu   *   *   *  


Wyniki konkursu za 2015 rok:

W  kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”:

I miejsce: „Aktualności Rolnicze” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

II miejsca:   „Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Końskowoli

„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

III miejsca: „Wieś Kujawsko – Pomorska”   Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

„Twój Doradca  Rolniczy Rynek”  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Wyróżnienia:  

„Bieżące Informacje” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

„Poradnik Gospodarski” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

 „Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy”  Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach        

W  kategorii „Najlepsza publikacja tematyczna” 

 „Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku”  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

 

 Wyniki konkursu za 2014 rok:

W  kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”:

I miejsca:„Twój Doradca  Rolniczy Rynek”  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Końskowoli

II miejsce:  „Wieś Kujawsko – Pomorska”   Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

III miejsce: „Doradca”  Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Wyróżnienie:  

„Wieś Mazowiecka” Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

W  kategorii „Najlepsza publikacja tematyczna” 

I miejsce: „Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich a doświadczenia holenderskie” Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

II miejsce: „Potrawy tradycyjne z regionu Gór Świętokrzyskich” -  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

III miejsce: „Dokonania i doświadczenia Regionalnego Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie 2010 -2014” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 

 

Wyniki konkursu za 2013 rok:

W  kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”:

I miejsca:„Wieś Kujawsko – Pomorska”   Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Minikowie

„Twój Doradca  Rolniczy Rynek”  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we  Wrocławiu

II miejsce:„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Końskowoli

Wyróżnienie:

„Lubuskie Aktualności Rolnicze” Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

„Doradca”  Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

„Wieś Mazowiecka” Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

„Aktualności Rolnicze” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

W kategorii „Najlepsze wydawnictwo tematyczne”  

„Na krawędzi Doliny Noteci, ścieżka dydaktyczna”  Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

„Odnawialne źródła energii w województwie opolskim – aspekt techniczny, ekonomiczny i przyrodniczy” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 

  

Wyniki konkursu za 2012 rok:

I miejsce„Aktualności Rolnicze” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

II miejsce „Twój Doradca  Rolniczy Rynek”  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

III miejsce   „Wieś Kujawsko – Pomorska”   Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Wyróżnienie:

„Wiadomości Rolnicze”    Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Końskowoli

„Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy” Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

W kategorii „Najlepsze wydawnictwo tematyczne”

I miejsce„Dolnośląski katalog agroturystyczny”  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 

II miejsce „Automatyzacja i informatyzacja gospodarstw rolnych” Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 

 _______________

 


 

 

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl