48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczęło realizację projektu pn. „Social Farms in Visegrad Countries” współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Celem projektu jest zidentyfikowanie i opisanie najlepszych praktyk w odniesieniu do rolnictwa społecznego i ekologicznego w krajach Grupy Wyszehradzkiej.


Projekt realizowany jest w partnerstwie: Uniwersytet Szent Istvan w Godollo - lider projektu, Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach, CDR Oddział w Krakowie oraz Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze. Ze względu na podobną historię, która wpłynęła na sytuację rolnictwa i gospodarstw rolnych, przed krajami Grupy Wyszehradzkiej stają podobne trudności i wyzwania.

W dniach 21-22 listopada 2016 na Uniwersytecie Szent Istvan w Gödöllő na Węgrzech odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie, w trakcie którego partnerzy projektu uzgodnili podejście do zagadnienia rolnictwa społecznego, wymienili się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie, wypracowali metodykę działań projektowych oraz omówili szczegółowy zakresi harmonogram dalszej współpracy. Spotkanie było także okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem dwóch węgierskich przedsięwzięć socjalnych korzystających z potencjału rolnictwa do terapii i opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

W ramach projektu przewidziano jeszcze jedno międzynarodowe spotkanie, które odbędzie się wiosną 2017 r. w Czeskich Budziejowicach. Końcowym rezultatem projektu będzie opracowanie nt. gospodarstw społecznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej, zawierające podstawowe informacje o stanie rozwoju rolnictwa społecznego oraz przykłady dobrych praktyk w poszczególnych krajach. Postępy prac można śledzić na stronie internetowej projektu http://socialfarm.gak.hu/.


 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl