48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Oddział w Radomiu zaprasza ekspertów przyrodniczych na „Spotkanie informacyjne dla ekspertów przyrodniczych z zakresu pakietów przyrodniczych”. Spotkanie  odbędzie się na platformie e-learningowej w dniu 28 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00. Szkolenie adresowane jest do ekspertów przyrodniczych wpisanych na listę prowadzoną przez CDR.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U. z 2018, poz. 627 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

Szkolenie adresowane jest do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na ekspertów przyrodniczych, którzy mogą być wpisani na listę ekspertów prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i dostępną na stronie internetowej www.doradca.cdr.gov.pl.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na konferencję organizowaną w ramach realizacji operacji własnej KSOW pt. „Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” finansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia 2021 r.
Na konferencję zapraszamy doradców rolniczych, rolników, przedstawicieli Lokalnych Partnerstwa ds. Wody, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli administracji samorządowej, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku organizuje bezpłatne szkolenie nt. „Żywienie zwierząt - przygotowanie dawki żywieniowej dla bydła”, na które serdecznie zapraszamy doradców realizujących zadania z zakresu produkcji zwierzęcej.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu w dniach 28 kwietnia i 6 maja 2021 roku  w godz. 10.00-13.15 zaprasza na webinarium nt.: „Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – aktualne nabory PROW 2014-2020”. W związku z aktualnym naborem wniosków na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" oraz "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • zmiany w przepisach dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych, wymaganych załączników oraz pozwoleń i decyzji potrzebnych do realizacji operacji w ramach planowanych projektów,
  • najczęściej pojawiające się błędy w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych,
  • wnioski o płatność - rozliczenie, zobowiązania i sankcje.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zaprasza na webinarium „Regionalne inicjatywy w zakresie rozwoju gospodarstw opiekuńczych”. Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia 2021 roku (wtorek) w godzinach 10 – 13.30.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 roku organizuje bezpłatne szkolenie w formie webianrium nt. Wybrane działania PROW 2014-2020 wspierające rozwój rolnictwa i działalność pozarolniczą - „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, na które serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się pomocą rolnikom w wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na webinarium pn.: „VI doroczne szkolenie dotyczące ziół i ich zastosowania w gospodarstwie domowym”. Wydarzenie upowszechniające projekt Erasmus+ REWARD: Zwiększenie szans kobiet na zatrudnienie w rolnictwie wielofunkcyjnym.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na webinarium pn.: „Produkty lokalne w krótkich łańcuchach dostaw”. Wydarzenie upowszechniające projekt Erasmus+ REWARD: Zwiększenie szans kobiet na zatrudnienie w rolnictwie wielofunkcyjnym.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach realizacji operacji własnej pn.Cykl szkoleń e-learningowych - Mała retencja wodna w gospodarstwach rolnych finansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza Państwa na szkolenie organizowane w formie e-learningu.

Tytuł szkolenia: Mała retencja wodna w gospodarstwach rolnych wraz z przedstawieniem innowacyjnych praktyk

 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenie podstawowe dla kandydatów na doradców rolniczych pt. Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym pn. „Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich”.
Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką obszarów górskich i podgórskich.
Szkolenie odbędzie się w terminie 29.03-7.05.2021 r. na platformie edukacyjnej CDR O/Kraków www.cdrkursy.edu.pl.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenia pn. Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz. U. z 2020 poz. 695), zostały zawieszone wymagania dotyczące ukończenia szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na szkolenia organizowane w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020. Głównym celem szkoleń jest pozyskanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie umiejętności doradców z zakresu rozpoznawania chorób, szkodników i chwastów, występujących w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych lub warzywniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawia ofertę szkoleniową w zakresie przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Oferta skierowana jest głównie do rolników prowadzących lub planujących prowadzenie przetwórstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej, MLO lub Rolniczego Handlu Detalicznego oraz do przetwórców. W ramach jedno dniowych szkoleń z wybranej tematyki, proponujemy 3,5 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć warsztatowych (surowce do przeprowadzenia warsztatów w kosztach).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl