48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rad sołeckich, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na szkolenie w formie webinarium pt. „Nawadnianie w gospodarstwie w ramach modernizacji gospodarstw rolnych - obszar nawadnianie” w dniach:
I termin - 28 lipca (środa) 2021 roku w godz. 8:00-12:00.
II termin - 3 sierpnia (wtorek) 2021 roku w godz. 8:00-12:00.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące:
- Analizy zapotrzebowania i obliczania poziomu nawadniania upraw rolniczych
- Najczęściej popełniane błędy w ubieganiu się o płatności do nawadniania

Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza na ósme spotkanie z cyklu „ROW On-line”, dotyczące rozwoju obszarów wiejskich. W sierpniowym odcinku gościć będziemy w „Malinówce”, gospodarstwie naturalnym, w województwie lubuskim. Z jego gospodarzami – Państwem Magdaleną i Sylwestrem Świderskimi porozmawiamy o ich „ucieczce na wieś”, o ofercie, produktach „Malinówki”, o tym kim są ich goście i klienci. Poruszymy wciąż aktualny temat działalności prowadzonej w czasie pandemii, a także o dzisiejszych trendach, turystyce doznań – warsztatach i aktywnym spędzaniu czasu. Dowiemy się czym jest prowadzone przez Pana Sylwestra Pogotowie pszczelarskie i porozmawiamy o doświadczeniach w zakresie lokalnej współpracy i sieciowania. Jak zawsze w rozmowie nie zabraknie innych pokrewnych tematów, związanych z prowadzeniem gospodarstwa i indywidualnym sposobem na życie na wsi.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 9.08 do 10.09.2021 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie pt. Uprawa ziół i zbiór ziół ze stanu naturalnego. Szkolenie odbędzie się w dniach: 4-5 sierpnia 2021 roku w CDR w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami uprawy wybranych gatunków roślin zielarskich, a także nabycie umiejętności z zakresu rozpoznawania czasu i sposobu zbioru ziół w ich naturalnym środowisku. W ramach szkolenia odbędą się całodniowe warsztaty, na których uczestnicy zapoznają się z możliwością wykorzystania ziół w kuchni. nabór zakończony

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz. U. z 2020 poz. 695), zostały zawieszone wymagania dotyczące ukończenia szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na szkolenia organizowane w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020. Głównym celem szkoleń jest pozyskanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie umiejętności doradców z zakresu rozpoznawania chorób, szkodników i chwastów, występujących w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych lub warzywniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawia ofertę szkoleniową w zakresie przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Oferta skierowana jest głównie do rolników prowadzących lub planujących prowadzenie przetwórstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej, MLO lub Rolniczego Handlu Detalicznego oraz do przetwórców. W ramach jedno dniowych szkoleń z wybranej tematyki, proponujemy 3,5 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć warsztatowych (surowce do przeprowadzenia warsztatów w kosztach).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl