48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego   oraz Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zapraszają na kolejną edycję studiów podyplomowych pt.:

Agrotronika dla nauczycieli szkół rolniczychtrzy semestry

Uprzejmie zapraszamy na I zjazd Studiów Podyplomowych z zakresu ROLNICTWO – OGRODNICTWO organizowanych przez Państwową Uczelnię im. Stefana Batorego (PUSB), który odbędzie się w dniach 28-29 września 2019r. w obiektach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.

– planowany termin otwarcia listopad 2019

Państwowa Uczelnia im Stefana Batorego Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne zaprasza na kolejną edycję studiów podyplomowych Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym, oceny oddziaływania na środowisko.

– planowany termin otwarcia Wrzesień 2019

Organizator: Państwowa Uczelnia im Stefana Batorego Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne

KOMUNIKAT
Zapraszamy na egzamin końcowy dnia 9 czerwca 2019 roku od godziny 10.00, który odbędzie się w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych w Skierniewicach zaprasza na kolejną edycję studiów podyplomowych: Rolnictwo-ogrodnictwo.
Ukończenie takich studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z niektórych działań PROW 2014-2020 jak: „PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW” i „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl