48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

logo 24 02

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje szkolenia uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez Centrum, pt. „Zasady realizacji działania „Dobrostan zwierząt w ramach PROW 2014-2020” w roku 2021.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).).

 Zgodnie z art. 52.7. ww. ustawy w przypadku zmiany stanu wiedzy z danego zakresu doradzania przeprowadza się szkolenie uzupełniające. Każda osoba wpisana na listę doradców rolniczych jest zobowiązana takie szkolenie ukończyć. Zgodnie z art. 53.3. ww. ustawy osoby które nie ukończą szkolenia uzupełniającego skreśla się z listy doradców.

Do każdego doradcy rolniczego który na podstawie art. 51. ww. ustawy znajduje się na liście doradców rolniczych prowadzonej w systemie teleinformatycznym administrowanym przez CDR w Brwinowie zostaną wysłane informacje organizacyjne na adres e-mail zarejestrowany w tym systemie.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w formie jednodniowej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie Clickmeeting.

Szkolenia realizowane będą w terminach od 8 do 26 marca 2021 r. (pełna lista szkoleń https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/)

Zapisy na szkolenia będą realizowane za pomocą platformy e-CDR. Każda osoba aby zapisać się na szkolenie musi najpierw się zarejestrować https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/, a następnie zalogować i zapisać na wybrany przez siebie termin szkolenia. Instrukcja zapisów znajduje się TU.

Liczba osób na każdy termin szkolenia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uzupełniającego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu uzupełniającego jest odpowiednio: udział w szkoleniu oraz zdanie egzaminu uzupełniającego.  

Egzamin uzupełniający przeprowadzany będzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie Clickmeeting w czterech terminach do wyboru tj.

  • 29.03.2021r.,
  • 30.03.2021r.,
  • 31.03.2021r.,
  • 01.04.2021r..

Aby zaliczyć egzamin wymagane jest 90% prawidłowych odpowiedzi.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych:

Justyna Fila 483656927
Ewa Czerwińska 483656926

Zakres tematyczny

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl