48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje ostatnie szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez CDR, pt. „Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Zapraszamy na szkolenie osoby, które nie brały udziału w szkoleniach uzupełniających organizowanych w okresie styczeń – maj 2019 r.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (
Dz. U. z 2018 poz. 627 i 2019 poz. 83 i poz. 504) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. z 2015 r., poz. 1821 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 52.7. ww. ustawy w przypadku zmiany stanu wiedzy z danego zakresu doradzania przeprowadza się szkolenie uzupełniające. Każda osoba wpisana na listę doradców jest zobowiązana, aby ukończyć takie szkolenie i zdać egzamin uzupełniający z zakresu tego szkolenia.

Szkolenie przeprowadzane będzie w formie dwudniowej stacjonarnej realizowanej w Centrali w Brwinowie.

Do doradców, którzy nie wzięli udziału w szkoleniach w okresie styczeń – maj 2019 r., a którzy na podstawie art. 51. w/w ustawy znajdują się na liście doradców rolniczych prowadzonej w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum, wysłane zostały na adres e-mailowy zarejestrowany w tym systemie informacje o szkoleniu.

Zgodnie z art. 51.8 ww. ustawy osoba wpisana na listę doradców rolniczych powinna aktualizować dane i niezwłocznie informować dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego o zmianie danych zawartych na liście doradców dotyczących: zmiany nazwiska, miejsca pracy, miejsca świadczenia usług i danych do korespondencji.

CDR w Brwinowie zwraca się z prośbą o aktualizację danych w systemie teleinformatycznym.

Terminy przeprowadzenia szkoleń:

Miejsce szkolenia

Terminy szkolenia
ZMIANA TERMINÓW

Osoba do kontaktu
w sprawie rekrutacji

Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
tel. 22 729 66 34 do 38
fax 22 729 72 91
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

18 – 19.11.2019 r.

19 – 20.11.2019 r.

26 – 27.11.2019 r.

Justyna Zdunek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 125 62 07

 

W szkoleniu może uczestniczyć max. 30 osób. O przyjęciu na dany termin decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonych kartach zgłoszenia uczestnictwa do dnia 25.10.2019 r., e-mailem (skan podpisanej karty zgłoszenia) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uzupełniającego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu uzupełniającego jest odpowiednio: udział w szkoleniu oraz zdanie egzaminu końcowego (wymagane 75% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie szkolenia stacjonarnego.

Egzamin uzupełniający przeprowadzany jest na zakończenie każdego szkolenia.

Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stacjonarnego, w ostatnim dniu szkolenia lub w innym wyznaczonym terminie. O terminie przystąpienia do egzaminu należy pisemnie powiadomić organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia. W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu uzupełniającego uczestnik informuje dyrektora CDR o wybranym terminie egzaminu uzupełniającego.


Terminy egzaminów:

  • 19.11.2019 r.
  • 20.11.2019 r.
  • 27.11.2019 r.

oraz:

  • 28.11.2019 r.
  • 02.12.2019 r.
  • 05.12.2019 r.

Dzień 5 grudnia 2019 roku jest ostatecznym terminem, po którym nie będzie już możliwości zdania egzaminu uzupełniającego, a w konsekwencji otrzymania zaświadczenia o zdaniu egzaminu i przedłużeniu uprawnień doradcy rolniczego. Zgodnie z art. 53. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 osobę wpisaną na listę, skreśla się z tej listy w przypadku niezdania egzaminu uzupełniającego.

Koszt szkolenia:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą koszty noclegów i wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje, serwisy kawowe) według Cennika usług wykonywanych odpłatnie przez CDR, w tym Centralę i Oddziały https://www.cdr.gov.pl/pol/cennik_uslug.pdf, zgodnie z zamówieniem zgłoszonym na kartach zgłoszenia uczestnictwa.

Do pobrania

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl