48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje trzyczęściowe szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych (e-learning + webinarium + warsztaty stacjonarne) oraz egzamin z zakresu ww. szkolenia. UWAGA: nowe zmienione terminy wszystkich części szkolenia i egzaminów.
Na szkolenie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które chcą uzyskać uprawnienia w zakresie doradzania oraz zostać wpisane na Listę Doradców Rolniczych prowadzoną przez Dyrektora CDR w Brwinowie.

Wpis na Listę Doradców Rolniczych na mocy Ustawy (patrz Podstawa prawna) wiąże się ze spełnieniem następujących warunków:

  • Posiadanie wyższego wykształcenia rolniczego, ukończone studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS.
  • Posiadanie co najmniej półrocznego doświadczenia w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożony wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczono zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskano co najmniej 5 pkt ECTS.
  • Brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. (czyli przedłożenie wraz z wnioskiem o wpis na Listę Doradców Rolniczych aktualnego Zaświadczenia o niekaralności z KRK).
  • Ukończenie „Szkolenia w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
  • Zdanie Egzaminu na doradcę rolniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem.
  • Złożenie wniosku o wpis na listę doradców rolniczych (wraz z oryginałami lub potwierdzonymi notarialnie za zgodność z oryginałem kopiami ww. dokumentów).

Przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w szkoleniu ze względu na wymagania ustawowe prosimy kandydatów o sprawdzenie czy posiadają/będą posiadać wymagane dokumenty oraz czy będą w stanie spełnić wszystkie wymogi przed złożeniem wniosku o wpis na Listę Doradców Rolniczych prowadzoną przez Dyrektora CDR w Brwinowie. Pozytywne ukończenie Szkolenia i zdanie Egzaminu nie jest równoznaczne z wpisem na Listę Doradców CDR.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Kandydat, który chce wziąć udział w Szkoleniu musi od razu w systemie eCDR zapisać się na 3 Części Szkolenia i 1 termin egzaminu.

1.    Części i terminy szkolenia:

Szkolenie składa się z trzech części oraz egzaminu. Będzie realizowane w formie mieszanej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz stacjonarnej. Niezbędne jest posiadanie stałego połączenia z Internetem.

Część I: pięciodniowe szkolenie e-learningowe na platformie Moodle zakończone obowiązkowym testem sprawdzającym. Minimum do zaliczenia testu wynosi 90% poprawnych odpowiedzi. Po zdaniu testu uczestnik zostanie dopuszczony do Części II.

Termin e-learningu: 20 - 24 marca 2023 roku.

Część II: czterodniowe szkolenie online: webinarium na platformie ClickMeeting zakończone obowiązkowym testem sprawdzającym w pięciu terminach:

1.    CDR O/Radom, webinarium:    28-31 marca 2023 + test ostatniego dnia
2.    CDR O/Radom, webinarium:    11-14 kwietnia 2023 + test ostatniego dnia
3.    CDR O/Radom, webinarium:    18-21 kwietnia 2023 + test ostatniego dnia
4.    CDR Brwinów, webinarium:    18-21 kwietnia 2023 + test ostatniego dnia
5.    CDR O/Poznań, webinarium:   27-30 marca 2023 + test ostatniego dnia

Zaliczenie obecności na webinarium wynosi min. 70%  czasu trwania szkolenia każdego dnia. Warunkiem dopuszczenia do Części III Szkolenia – warsztatów stacjonarnych – jest obecność na webinarium oraz pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego. Minimum do zaliczenia testu wynosi 90% poprawnych odpowiedzi.

Część III: trzydniowe szkolenie stacjonarne: warsztaty z wyjazdem do gospodarstw rolnych, w dziesięciu terminach. Szkolenia stacjonarne odbędą się w CDR Brwinów, CDR O/Poznań oraz CDR O/Radom.

1.    CDR O/Radom, szkolenie stacjonarne:            24-26 kwietnia 2023
2.    CDR O/Radom, szkolenie stacjonarne:            26-28 kwietnia 2023
3.    CDR O/Radom, szkolenie stacjonarne:            8-10 maja 2023
4.    CDR O/Poznań, szkolenie stacjonarne:            8-10 maja 2023
5.    CDR Brwinów, szkolenie stacjonarne:             10-12 maja 2023
6.    CDR O/Radom, szkolenie stacjonarne:            10-12 maja 2023
7.    CDR O/Poznań, szkolenie stacjonarne:            24-26 maja 2023
8.    CDR O/Radom, szkolenie stacjonarne:            15-17 maja 2023
9.    CDR Brwinów, szkolenie stacjonarne:             16-18 maja 2023
10.  CDR O/Radom, szkolenie stacjonarne:            17-19 maja 2023

Osobom, które uzyskają zaliczenie wszystkich trzech części szkolenia zostaną wystawione Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz zostaną one dopuszczone do Egzaminu z zakresu ww. Szkolenia.

Egzamin odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie ClickMeeting w trzech terminach do wyboru: 29, 30 i 31 maja 2023

Warunkiem zdania Egzaminu oraz uzyskania Zaświadczenia o zdaniu Egzaminu na doradcę rolniczego jest uzyskanie co najmniej 90% pozytywnych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego.

2.    Zapisy na Szkolenie:

Osoby chętne do udziału w Szkoleniu dokonują zapisu poprzez system eCDR: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/ logując się na indywidualne konto użytkownika. Osoby, które nie posiadają jeszcze konta w eCDR proszone są w pierwszej kolejności o zarejestrowanie się w eCDR, a następnie zapisanie na wybrane Szkolenie (Część I e-learning, Część II webinarium, Część III szkolenie stacjonarne/warsztaty oraz Egzamin). Zapisy będą dostępne do 5 lutego br. Zapisanie na szkolenie jest wstępną rezerwacją miejsca i nie jest równoznaczne z kwalifikacją na szkolenie.

3.    Kwalifikacja na szkolenie:

W celu uzyskania kwalifikacji na szkolenie należy:
1.    Zapisać się w systemie eCDR na trzy części szkolenia i Egzamin oraz
2.    Załączyć poprzez system eCDR do Części I szkolenia (e-learningu) komplet skanów następujących dokumentów:
•    dyplom z suplementem potwierdzający ukończenie studiów (inżynierskich / magisterskich lub podyplomowych) zgodnie z dopuszczalnymi ustawowo kierunkami;
•    dokumenty potwierdzające półroczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożony wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczono zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskano co najmniej 5 pkt ECTS.

WAŻNE: Kwalifikowane będą tylko i wyłącznie osoby, które załączą komplet dokumentów w systemie eCDR. Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem organizator zastrzega sobie prawo usuwania zapisu danej osoby z listy uczestników w przypadku braku któregokolwiek z ww. dokumentów

Dokumenty przesłane mailem nie będą uwzględniane.

4.    Dane dostępowe do Szkolenia / Egzaminu:

Każda osoba zakwalifikowana na Szkolenie w systemie eCDR, otrzyma dane dostępowe najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem danej Części / Egzaminu Szkolenia, na indywidualny adres email podany w systemie eCDR.

5.    Koszt Szkolenia:

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie podczas Części III stacjonarnej oraz transport do i z gospodarstwa rolnego. Dojazd na Szkolenie odbywa się na koszt własny uczestników.


Opiekę merytoryczną nad całością Szkolenia sprawuje:
Mateusz Sękowski, tel. 48 365 69 39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Dział Metodyki CDR Brwinów, tel. 22 125 62 00

Kontakt w sprawie organizacji Części I (e-learning):
Renata Koczkodaj, tel. 22 125 62 09    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w sprawie organizacji Części II (webinaria):
Osoby wskazane w poszczególnych grupach w systemie eCDR.

Kontakt w sprawie organizacji Części III (warsztaty stacjonarne):
Osoby wskazane w poszczególnych grupach w systemie eCDR.

Kontakt w sprawie organizacji Egzaminu:
Zespół Metodyki CDR/O Radom     tel. 48 365 69 00     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

Art. 51 do 54 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2021, poz. 2137 oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. z 2015, poz. 1821 z późn.zm.).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl