48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

WAŻNA INFORMACJA: dla Doradców Rolniczych wpisanych na listę doradców prowadzoną przez CDR, którzy w 2022 roku nie ukończyli obowiązkowych szkoleń uzupełniających.

W 2022 roku każdy doradca rolniczy, wpisany na listę CDR, miał obowiązek ukończyć dwa bezpłatne, szkolenia uzupełniające:

 1. Wsparcie doradcze w zakresie ekoschematów (Ekoschematy)
 2. Przygotowanie do świadczenia usług doradczych w ramach PS WPR 2023 – 2027 - zmiany w metodykach doradzania, system Warunkowości oraz Zrównoważone gospodarowanie składnikami odżywczymi w gospodarstwie rolnym (Warunkowość)

Dla tych osób, które tego nie zrobiły Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na dodatkowe ww. szkolenia i jednocześnie informuje, że wyznaczone terminy są ostateczne.

Ad 1. tzw. Ekoschematy

Dwudniowe webinarium na platformie ClickMeeting odbędzie się w 2 terminach do wyboru:

 1. 9-10 lutego 2023 (CDR Brwinów)
 2. 13-14 lutego 2023 (CDR O/Radom)

Egzaminy na platformie ClickMeeting odbędą się w 3 terminach do wyboru:

 1. 22 lutego 2023 (CDR O/Radom)
 2. 23 lutego 2023 (CDR O/Radom)
 3. 24 lutego 2023 (CDR O/Radom)

Ad.2 tzw. Warunkowość

Szkolenie składa się z dwóch części.

Część pierwsza - e-learning zakończony obowiązkowym testem na platformie Moodle odbędzie się w terminie: 31 stycznia – 2 lutego 2023

Część druga – jednodniowe webinarium na platformie ClickMeeting odbędzie się w 4 terminach do wyboru:

 1. 6 lutego 2023 (CDR O/Radom)
 2. 7 lutego 2023 (CDR O/Radom)
 3. 8 lutego 2023 (CDR Brwinów)
 4. 16 lutego 2023 (CDR Brwinów)

Egzaminy na platformie ClickMeeting odbędą się w 3 terminach do wyboru:

 1. 27 lutego 2023 (CDR O/Radom)
 2. 28 lutego 2023 (CDR O/Radom)
 3. 1 marca 2023 (CDR O/Radom)

Prosimy o niezwłoczne zapisywanie się na szkolenia oraz egzaminy poprzez system eCDR: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Doradcy, którzy nie posiadają indywidualnych kont przed zapisem na wybrane szkolenie muszą najpierw dokonać rejestracji i takie konto utworzyć.

Dodatkowych informacji udzielają:

Małgorzata Kuczkowska, Dział Metodyki CDR Brwinów, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 125 62 08

Monika Borządek, Dział Metodyki CDR Brwinów, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 517 218 584

WAŻNE:
Jednocześnie raz jeszcze przypominamy, że ww. szkolenia przeznaczone są dla osób, które nie uczestniczyły w szkoleniach uzupełniających organizowanych w 2022 roku lub ich nie ukończyły.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022, poz. 2422 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. z 2015 poz. 1821 z późn.zm.)

Zgodnie z art. 52.7. ww. ustawy w przypadku zmiany stanu wiedzy z danego zakresu doradzania przeprowadza się szkolenie uzupełniające. Każda osoba wpisana na listę doradców rolniczych jest zobowiązana takie szkolenie ukończyć. Zgodnie z art. 53.3. ww. ustawy osoby, które nie ukończą szkolenia uzupełniającego skreśla się z listy doradców.

Zapraszamy serdecznie

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl