48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje trzyczęściowe Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych (e-learning + webinarium + warsztaty stacjonarne) oraz egzamin z zakresu ww. Szkolenia. Na szkolenie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które chcą uzyskać uprawnienia w zakresie doradzania oraz zostać wpisane na Listę Doradców Rolniczych prowadzoną przez Dyrektora CDR w Brwinowie.

Wpis na Listę Doradców Rolniczych na mocy Ustawy (patrz Podstawa prawna) wiąże się ze spełnieniem następujących warunków:

 • Posiadanie wyższego wykształcenia rolniczego, ukończone studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS.
 • Posiadanie co najmniej półrocznego doświadczenia w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożony wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczono zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskano co najmniej 5 pkt ECTS.
 • Brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. (czyli przedłożenie wraz z wnioskiem o wpis na Listę Doradców Rolniczych aktualnego Zaświadczenia o niekaralności z KRK).
 • Ukończenie „Szkolenia w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
 • Zdanie Egzaminu na doradcę rolniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem.
 • Złożenie wniosku o wpis na listę doradców rolniczych (wraz z oryginałami lub potwierdzonymi notarialnie za zgodność z oryginałem kopiami ww. dokumentów).

Przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w szkoleniu ze względu na wymagania ustawowe prosimy kandydatów o sprawdzenie czy posiadają/będą posiadać wymagane dokumenty oraz czy będą w stanie spełnić wszystkie wymogi przed złożeniem wniosku o wpis na Listę Doradców Rolniczych prowadzoną przez Dyrektora CDR w Brwinowie. Pozytywne ukończenie Szkolenia i zdanie Egzaminu nie jest równoznaczne z wpisem na Listę Doradców CDR.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Kandydat, który chce wziąć udział w Szkoleniu musi od razu w systemie eCDR zapisać się na 3 Części Szkolenia i 1 termin egzaminu.

 1. Części i terminy Szkolenia:

Szkolenie składa się z trzech części oraz egzaminu. Będzie realizowane w formie mieszanej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz stacjonarnej. Niezbędne jest posiadanie stałego połączenia z Internetem.

Ilość dostępnych miejsc:        250

Część I: pięciodniowe szkolenie e-learningowe na platformie Moodle zakończone obowiązkowym testem sprawdzającym. Minimum do zaliczenia testu wynosi 90% poprawnych odpowiedzi. Po zdaniu testu uczestnik zostanie dopuszczony do Części II.

Termin e-learningu: 20 - 24 lutego 2023 roku.

Część II: czterodniowe szkolenie online: webinarium na platformie ClickMeeting zakończone obowiązkowym testem sprawdzającym w pięciu terminach/grupach do wyboru:

1.      CDR O/Radom, webinarium: 28 lutego – 3 marca 2023 + test ostatniego dnia

2.      CDR O/Radom, webinarium: 6 – 9 marca 2023 + test ostatniego dnia

3.      CDR O/Radom, webinarium: 13 – 16 marca 2023 + test ostatniego dnia

4.      CDR Brwinów, webinarium: 13 – 16 marca 2023 + test ostatniego dnia

5.      CDR O/Poznań, webinarium: 13 – 16 marca 2023 + test ostatniego dnia

Zaliczenie obecności na webinarium wynosi min. 90%  czasu trwania szkolenia każdego dnia. Warunkiem dopuszczenia do Części III Szkolenia – warsztatów stacjonarnych – jest obecność na webinarium oraz pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego. Minimum do zaliczenia testu wynosi 90% poprawnych odpowiedzi.

Część III: trzydniowe szkolenie stacjonarne: warsztaty z wyjazdem do gospodarstw rolnych, w dziesięciu terminach/grupach do wyboru. Szkolenia stacjonarne odbędą się w CDR Brwinów, CDR O/Poznań oraz CDR O/Radom.

1.      CDR O/Radom, szkolenie stacjonarne: 20 – 22 marca 2023

2.      CDR O/Radom, szkolenie stacjonarne: 22 – 24 marca 2023

3.      CDR O/Radom, szkolenie stacjonarne: 27 – 29 marca 2023

4.      CDR O/Poznań, szkolenie stacjonarne: 27 – 29 marca 2023

5.      CDR Brwinów, szkolenie stacjonarne: 29 – 31 marca 2023

6.      CDR O/Radom, szkolenie stacjonarne: 29 – 31 marca 2023

7.      CDR O/Poznań, szkolenie stacjonarne: 29 – 31 marca 2023

8.      CDR O/Radom, szkolenie stacjonarne: 3 – 5 kwietnia 2023

9.      CDR Brwinów, szkolenie stacjonarne: 12 – 14 kwietnia 2023

10.  CDR O/Radom, szkolenie stacjonarne: 12 – 14 kwietnia 2023

Osobom, które uzyskają zaliczenie wszystkich trzech części szkolenia zostaną wystawione Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz zostaną one dopuszczone do Egzaminu z zakresu ww. Szkolenia.

Egzamin odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie ClickMeeting w trzech terminach do wyboru: 21, 24 oraz 25 kwietnia 2023 roku.

Warunkiem zdania Egzaminu oraz uzyskania Zaświadczenia o zdaniu Egzaminu na doradcę rolniczego jest uzyskanie co najmniej 90% pozytywnych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego.

 1. Program szkolenia: do pobrania pdf
 1. Zapisy na Szkolenie:

Osoby chętne do udziału w Szkoleniu dokonują zapisu poprzez system eCDR: planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia logując się na indywidualne konto użytkownika. Osoby, które nie posiadają jeszcze konta w eCDR proszone są w pierwszej kolejności o zarejestrowanie się w eCDR, a następnie zapisanie na wybrane Szkolenie (Część I e-learning, Część II webinarium, Część III szkolenie stacjonarne/warsztaty oraz Egzamin).
Zapisy będą dostępne do 5 lutego br. Zapisanie na szkolenie jest wstępną rezerwacją miejsca i nie jest równoznaczne z kwalifikacją na szkolenie.

 1. Kwalifikacja na Szkolenie:

W celu uzyskania kwalifikacji na Szkolenie należy:

1.      Zapisać się w systemie eCDR na trzy części Szkolenia i Egzamin oraz

2.      Załączyć poprzez system eCDR do Części I szkolenia (e-learningu) komplet skanów następujących dokumentów:

 • dyplom z suplementem potwierdzający ukończenie studiów (inżynierskich / magisterskich lub podyplomowych) zgodnie z dopuszczalnymi ustawowo kierunkami;
 • dokumenty potwierdzające półroczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożony wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczono zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskano co najmniej 5 pkt ECTS.

WAŻNE: Kwalifikowane będą tylko i wyłącznie osoby, które załączą komplet dokumentów. Ze względu na duże zainteresowanie Szkoleniem organizator zastrzega sobie prawo usuwania zapisu danej osoby z listy uczestników w przypadku braku któregokolwiek z ww. dokumentów.

Dokumenty przesłane mailem nie będą uwzględniane.

 1. Dane dostępowe do Szkolenia / Egzaminu:

Każda osoba zakwalifikowana na Szkolenie w systemie eCDR, otrzyma dane dostępowe najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem danej Części / Egzaminu Szkolenia, na indywidualny adres email podany w systemie eCDR.

 1. Koszt Szkolenia:

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie podczas Części III stacjonarnej oraz transport do i z gospodarstwa rolnego.

Dojazd na Szkolenie odbywa się na koszt własny uczestników.

 

Opiekę merytoryczną nad całością Szkolenia sprawuje:
Mateusz Sękowski                              tel. 48  365 69 39          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Dział Metodyki CDR Brwinów           tel. 22 125 62 00       

Kontakt w sprawie organizacji Części I (e-learning):
Renata Koczkodaj                               tel. 22 125 62 09        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w sprawie organizacji Części II (webinaria):
Osoby wskazane w poszczególnych grupach w systemie eCDR.

Kontakt w sprawie organizacji Części III (warsztaty stacjonarne):
Osoby wskazane w poszczególnych grupach w systemie eCDR.

Kontakt w sprawie organizacji Egzaminu:
Zespół Metodyki CDR/O Radom       tel. 48 365 69 00        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podstawa prawna:

Art. 51 do 54 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2021, poz. 2137 oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. z 2015, poz. 1821 z późn.zm.).

Brwinów, 20 stycznia 2023 r.

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl