48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych Wsparcie doradcze w zakresie Ekoschematów - dodatkowe terminy
Z uwagi na dużą absencję doradców na szkoleniach odbywających się w terminach 1 sierpnia 25 października 2022 roku. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje dodatkowe szkolenia uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez Centrum, pt. „Wsparcie doradcze w zakresie Ekoschematów”

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 52.7. ww. ustawy w przypadku zmiany stanu wiedzy z danego zakresu doradzania przeprowadza się szkolenie uzupełniające. Każda osoba wpisana na listę doradców rolniczych jest zobowiązana takie szkolenie ukończyć. Zgodnie z art. 53.3. ww. ustawy osoby, które nie ukończą szkolenia uzupełniającego skreśla się z listy doradców.

Do każdego doradcy rolniczego który na podstawie art. 51. ww. ustawy znajduje się na liście doradców rolniczych prowadzonej w systemie teleinformatycznym administrowanym przez CDR w Brwinowie zostaną wysłane informacje organizacyjne na adres e-mail zarejestrowany w tym systemie.

Szkolenia są bezpłatne.

Szkolenia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Szkolenia realizowane będą w terminach 13-14 grudnia 2022, 15-16 grudnia 2022.

W przypadku braku miejsc na szkoleniach w miarę możliwości uruchomione zostaną dodatkowe terminy szkoleń

(pełna lista szkoleń https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/).

Liczba osób na każde szkolenie  jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Egzamin uzupełniający

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie szkolenia uzupełniającego.
Egzamin uzupełniający dla doradców rolniczych przeprowadzony będzie online w czasie rzeczywistym i będzie trwał 45 minut. Aby zaliczyć egzamin wymagane jest 90% prawidłowych odpowiedzi.

Egzamin uzupełniający będzie przeprowadzony w terminach 28, 29, 30 grudnia 2022 r.

Zapisy na szkolenie i egzamin uzupełniający

Doradcy wpisani na listę doradców rolniczych w terminach wskazanych w systemie e CDR dokonują osobno zapisu na szkolenie uzupełniające (webinarium) i osobno na egzamin uzupełniający poprzez system e-CDR (https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/).

Uwaga:
Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z zakwalifikowaniem. Każda osoba może się zapisać wyłącznie na jedno szkolenie, w przypadku zapisu na więcej niż jedno szkolenie organizator zastrzega sobie prawo do kwalifikacji na wybrany przez siebie termin i usunięcie  pozostałych zapisów.

Osoby, które nie posiadają jeszcze konta w systemie e-CDR muszą w pierwszej kolejności zarejestrować się w systemie, a następnie zalogować i zapisać się na szkolenie.

Szczegółowa instrukcja zapisów znajduje się TU.

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych:

Małgorzata Kuczkowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl