48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego dla 280 doradców z 15 województw (dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego) nt. „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” finansowanego w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014 – 2020”.

Głównym celem szkoleń jest przekazanie od strony praktycznej wiedzy z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności oraz wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym.

Szkolenia prowadzone będą w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Posiadane w Centrum Praktycznego Szkolenia zaplecze dydaktyczne i jego wyposażenie umożliwia prowadzenie zajęć praktycznych dla uczestników szkoleń.

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie osoby zajmujące się zawodowo doradztwem dla rolników lub właścicieli lasów zatrudnione w podmiotach publicznych, prywatnych, organizacjach pozarządowych lub samodzielnie świadczące usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 12 szkoleń zgodnie z następującym harmonogramem:

Lp.

Województwo

Ilość uczestników

Termin

szkolenia

1

Dolnośląskie

25

11 – 13.10.2022

2

Kujawsko - pomorskie

19

22 – 24.11.2022

3

Lubelskie

20

15 – 17.11.2022

4

Lubuskie

14

13 – 15.09.2022

5

Łódzkie

20

08 – 10.11.2022

6

Małopolskie

19

06 – 08.12.2022

7

Opolskie

13

20 – 22.09.2022

8

Podkarpackie

20

29.11 – 01.12.2022

9

Podlaskie

15

13 – 15.09.2022

10

Pomorskie

15

20 – 22.09.2022

11

Śląskie

15

04 – 06.10.2022

12

Świętokrzyskie

15

04 – 06.10.2022

13

Warmińsko - mazurskie

20

25 – 27.10.2022

14

Wielkopolskie

30

27 – 29.09.2022

15

Zachodnio - pomorskie

20

18 – 20.10.2022

Program szkolenia obejmuje 22 godziny dydaktyczne (w tym: 14 godzin wykładów oraz 8 godzin warsztatów).

Koszty uczestnictwa w szkoleniu, koszty dojazdu na szkolenie, koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe finansowane są z budżetu projektu.

Naborem uczestników na szkolenia w poszczególnych województwach zajmują się poszczególne ośrodki doradztwa rolniczego (oprócz województwa podkarpackiego).
Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszeń będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem w lokalnych wydawnictwach oraz na stronach internetowych ośrodków doradztwa rolniczego.

O uczestnictwie w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszenia na podstawie wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru uczestników, warunków uczestnictwa oraz terminów realizacji szkoleń udzielają:

  1. Ośrodki doradztwa rolniczego (województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie),
  2. SUN&MORE (województwo podkarpackie),
  3. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu:

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl