48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych w terminie 13-15.06.2022.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U. z 2018, poz. 627 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

Szkolenie dla kandydatów na ekspertów przyrodniczych przeznaczone tylko i wyłącznie dla absolwentów tegorocznych studiów podyplomowych "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym...", którzy mogą być wpisani na listę ekspertów prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i dostępną na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Na listę ekspertów przyrodniczych może być wpisana osoba, która:

 1. Posiada wyższe wykształcenie przyrodnicze. Wykształcenie wyższe przyrodnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: biologia lub leśnictwo, lub inny kierunek studiów wyższych obejmujące przedmioty z dyscypliny nauk biologicznych i dyscypliny  nauk o Ziemi i środowisku w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub  studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dyscypliny nauk biologicznych i  dyscypliny  nauk o Ziemi i środowisku w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS.
 2. Ukończyła szkolenie, o którym mowa w tytule informacji;
 3. Zdała egzamin na eksperta przyrodniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem;
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co potwierdza przedłożeniem aktualnego zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
 5. Złożyła wniosek o wpis na listę ekspertów przyrodniczych.

Osoby, które znajdują się na liście ekspertów przyrodniczych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji przyrodniczej oraz planu działalności rolnośrodowiskowej w części sporządzanej na podstawie tej dokumentacji w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego wg zasad PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie będzie prowadzone w formie stacjonarnej w terminie: 13-15.06.2022 r.

Miejsce szkolenia: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Zapis  na szkolenie

 • Zapisu na szkolenie należy dokonać elektronicznie poprzez system eCDR link https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/. Osoby, które nie posiadają konta w systemie eCDR, (system elektronicznego zapisu) muszą w pierwszej kolejności zarejestrować się poprzez założenie konta (w danych podając nr PESEL), a następnie zalogować i zapisać na szkolenie. Osoby zarejestrowane proszone sa o uzupełnienie danych o nr PESEL). Podczas zapisu proszę podać dane do faktury, jeśli istnieje potrzeba jej wystawienia.
 • Zapisy będą dostępne w systemie eCDR do 3 czerwca br.
 • Dokumenty oryginalne poświadczające wykształcenie proszę przywieść na szkolenie.

Aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny jest niezbędne w momencie składania wniosku o wpis na listę (jeśli bezpośrednio po szkoleniu składany będzie wniosek, należy przywieźć oryginał na szkolenie).

Koszt  szkolenia:

Przy zapisie na szkolenie w systemie eCDR prosimy o dokonanie wyboru pakietu. Każdy pakiet zawiera dydaktykę oraz koszty egzaminu plus dodatkowe opcje bytowe.

 • Pakiet A / Pakiet A bez mięs: 1024 zł
  zawiera: serwis kawowy x 3, obiad x 2, kolacja x 2, nocleg x 2, śniadanie x 2
 • Pakiet B / Pakiet B bez mięs: 1124 zł
  zawiera: serwis kawowy x 3, obiad x 2, kolacja x 2, nocleg x 3, śniadanie x 3 (dodatkowy nocleg i śniadanie 12/13 czerwca br).
 • Pakiet C / Pakiet C bez mięs: 738 zł
  zawiera: serwis kawowy x 3, obiad x 2, - bez noclegu.

Opłatę za szkolenie należy uiścić do 6.06.2022 r., na konto Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie:
nr 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 z dopiskiem: „Szkolenie ekspert przyrodniczy”, imię i nazwisko..

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy niezwłocznie powiadomić organizatora. Jeśli zgłoszenie dokonane będzie w okresie krótszym niż 4 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, wpłaty nie będą zwracane.

Ze względu na zajęcia praktyczne wskazane jest, aby uczestnicy szkolenia posiadali ze sobą laptop z zainstalowanym pakietem MS Office, wersja Excel 10.

Egzamin

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie i wniosły opłatę. Brak potwierdzenia opłaty w dnia egzaminu skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu. O terminie przystąpienia do egzaminu należy powiadomić pisemnie organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia. Egzamin przeprowadzany będzie w formie testu końcowego, aby go zaliczyć wymagane jest 75% prawidłowych odpowiedzi.

Terminy  egzaminów:

             I termin: 15.06.2022 r. godz. 10.45

             II termin: 27.06. 2022 r . godz. 11.00

             III termin: 29.06.2022 r.  godz. 11.00

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:
Marta Gajewska, tel. 22 125 62 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych:
Anna  Korczykowska, tel. 22 125 62 96, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

 1. Harmonogram szkolenia doc 114 KB
 2. Wniosek A - o wpis na listę doc 74 KB

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl