48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

CDR, jako jeden z konsorcjantów realizujących projekt I2Connect w ramach programu UE Horyzont 2020, zorganizował sesję szkoleniową w celu przetestowania nowej interaktywnej metodologii szkoleniowej dla doradców rolniczych w warunkach polskich. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Lubelskiego Regionalnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, w marcu 2022 roku. Spotkanie poprowadziły dwie uczestniczki szkolenia dla trenerów w Dublinie, Monika Wachnowicz-Borządek oraz Karolina Świstak. Wzięło w nim udział 15 uczestników, reprezentujących praktyków (doradców) działających na Lubelszczyźnie.

Na szkoleniu dla trenerów I2Connect wskazano szereg nowych rozwiązań i metod prowadzenia szkoleń w zakresie doradztwa promującego innowacyjność w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich. Obie trenerki "dopasowały" wybrane tematy i metodologię I2Connect w celu odzwierciedlenia specyficznych potrzeb doradców pracujących we wschodniej części Polski. Główną cechą struktury rolniczej w tym regionie jest stosunkowo niewielki rozmiar przeciętnego gospodarstwa i mniejsza liczba większych, wysoce produktywnych wyspecjalizowanych gospodarstw. Ta dwoistość tworzy bardzo specyficzny kontekst dla codziennych działań doradców terenowych. Dwudniowe szkolenie opierało się na interaktywnej metodologii szkoleniowej ułatwiającej stopniowe zmiany wśród doradców w kierunku nowej metody analizy potrzeb opartej na spirali innowacji i kilku innych metodach.

Ocena szkolenia przeprowadzona przez uczestników pokazała, że:

  1. większość z nich zaakceptowała nową, proponowaną metodologię jako potencjalne nowe narzędzie w ich praktyce doradczej;
  2. proponowane, innowacyjne metody szkoleniowe stanowią narzędzie o potencjale na szerszą skalę w systemie doradztwa rolniczego w Polsce.

Drugie szkolenie odbędzie się w dniach 30/05 - 01/06/2022 w Pruszkowie. Osoby chętne do udziału zapraszamy do rejestracji w systemie eCDR na stronie planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl