48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na szkolenia organizowane w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020. Głównym celem szkoleń jest pozyskanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie umiejętności doradców z zakresu rozpoznawania chorób, szkodników i chwastów, występujących w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych lub warzywniczych.

 Program jednego szkolenia (3 dwudniowe zjazdy) obejmuje 48 godzin w tym 8 godzin wykładów i 40 godzin zajęć praktycznych.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby zajmujące się zawodowo doradzaniem rolnikom i właścicielom lasów, zwani dalej doradcami, zatrudnione w podmiotach publicznych, prywatnych lub samodzielnie świadczące usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadają jedno z uprawnień, wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) w zakresie integrowanej ochrony roślin lub uprawnień w zakresie integrowanej produkcji (zał. nr 10).

Szkolenia kierowane są do doradców z całego kraju z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Szkolenia z modułu rolniczego odbywają się w trzech lokalizacjach. Miejsce szkolenia zależne jest od województwa właściwego dla zatrudnienia doradcy.

Szkolenia z modułu sadowniczego i warzywniczego odbywają się w CDR O/Radom i są dostępne dla doradców z całego kraju z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Karty zgłoszenia wraz z kopią zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach o którym mowa powyżej, potwierdzonego za zgodność z oryginałem należy przesłać na adres podany w harmonogramie szkoleń, właściwy do miejsca szkolenia. Karty zgłoszenia uczestnictwa na szkolenia należy przesłać do 5 czerwca 2020 lub 31 kwietnia 2021 (w zależności od harmonogramu)

Udział w szkoleniach jest bezpłatny (nocleg, wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, serwisy kawowe; dydaktyka, dojazd oraz materiały szkoleniowe).

Obecność na każdym zjeździe jest obowiązkowa.

Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoba odpowiedzialna za projekt – Anna Karwat, tel. 48 3656928, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba odpowiedzialna za szkolenia w IUNG-PIB Puławy – Monika Kowalik, tel. 81 4786733, kom. 509921938, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba odpowiedzialna za szkolenia w CDR Oddział Poznań – Danuta Nowak, tel. 61 6486206, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

1. Harmonogram szkoleń

2. Karta zgłoszenia uczestnictwa /O/Poznań moduł rolniczy

3. Karta zgłoszenia uczestnictwa /O/Radom moduł rolniczy

4. Karta zgłoszenia uczestnictwa /IUNG PIB-Puławy moduł rolniczy

5. Karta zgłoszenia uczestnictwa /O/Radom moduł sadowniczy /zrealizowane

6. Karta zgłoszenia uczestnictwa /O/Radom moduł warzywniczy

7. Program szkolenia /O/Poznań, moduł rolniczy

8. Program szkolenia /IUNG PIB-Puławy  moduł rolniczy

9. Program szkolenia /O/Radom , moduł sadowniczy

10. Program szkolenia /O/Radom moduł rolniczy

11. Program szkolenia /O/Radom, moduł warzywniczy

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl