48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie uruchamia szkolenie e-learningowe pod nazwą „Kompetentny trener turystyki wiejskiej” – kurs podstawowy. Szkolenie będzie dostępne na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl w terminie od 24 maja – 20 czerwca 2022 roku. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza doradców, rolników, osoby zainteresowane 24 maja (wtorek) 2022 roku w godz. 9:30-13:30 na szkolenie terenowe pt. „Rozpoznawanie agrofagów w uprawach rolniczych”  w Polowej Stacji Doświadczalnej Winna Góra IOR-PIB.

Tematyką spotkania jest praktyczne rozpoznawanie chorób i szkodników na plantacjach uprawowych, celem doskonalenia i podnoszenia umiejętności z zakresu monitorowania stadiów rozwojowych agrofagów. Szkolenie odbędzie się w Winnej Górze na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IOR-PIB Poznań i realizowane będzie z udziałem kadry naukowej Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniach 7-8 czerwca roku organizuje dwudniowe szkolenie pt. Racjonalne nawożenie w oparciu o sporządzony  plan nawożenia.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców, realizujących zadania z zakresu produkcji rolnej. Szkolenie odbędzie się w formie szkolenia stacjonarnego. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawy sporządzania planu nawożenia, a w drugiej części warsztaty z przygotowania planu nawożenia. Uczestnikom zaleca się posiadanie własnego laptopa.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych w terminie 13-15.06.2022.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 26.05.2022 roku organizuje szkolenie nt.  Wybrane działania PROW 2014-2020 wspierające rozwój rolnictwa i działalność pozarolniczą - „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, na które serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się pomocą rolnikom w wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych. Szkolenie będzie formie webinarium - Teams. 

Rekrutacja zamknięta.

CDR, jako jeden z konsorcjantów realizujących projekt I2Connect w ramach programu UE Horyzont 2020, zorganizował sesję szkoleniową w celu przetestowania nowej interaktywnej metodologii szkoleniowej dla doradców rolniczych w warunkach polskich. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Lubelskiego Regionalnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, w marcu 2022 roku. Spotkanie poprowadziły dwie uczestniczki szkolenia dla trenerów w Dublinie, Monika Wachnowicz-Borządek oraz Karolina Świstak. Wzięło w nim udział 15 uczestników, reprezentujących praktyków (doradców) działających na Lubelszczyźnie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 24 maja 2022 roku webinarium pt. „Rola ogrodu w gospodarstwie edukacyjnym”. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców wsi, prowadzącym lub planujących prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego, a także liderów wiejskich, członków lokalnych stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich. Harmonogram szkolenia przekazujemy w załączeniu.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu zaprasza doradców na szkolenie on-line pn.: „Tworzenie grup i organizacji producentów” PROW 2014-2020

Szkolenie odbędzie się w terminie 25 maja 2022 r. w godzinach 10.00-13.00 na platformie szkoleniowej Clickmeeting

Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych zainteresowanych uzyskaniem informacji dot. zasad przyznawania wsparcia dla grup producentów rolnych. Wsparcie na “Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w dniu 20 i 27 maja 2022 roku w godz. 9.30 do 11.30 zaprasza na webinarium nt.: „Podstawy fotografii cyfrowej i techniki edycyjne zdjęć”.

Szkolenie przeprowadzone będzie w formie 2 bloków tematycznych:

        1. Podstawy fotografii cyfrowej – dnia 20.05.2022 r.
        2. Techniki edycyjne zdjęć – dnia 27.05.2022 r.

Szkolenie uzupełniające w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych - OSTATNI TERMIN

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje szkolenie uzupełniające dla doradców rolnośrodowiskowych, wpisanych na listę prowadzoną przez Dyrektora CDR w Brwinowie, pn. Szkolenie uzupełniające w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych oraz egzamin uzupełniający z zakresu szkolenia.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie uczestniczyły w szkoleniu uzupełniającym organizowanym w marcu i kwietniu 2022 roku i będzie przeprowadzone po raz ostatni w zakresie tematycznym objętym przez ww. szkolenie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w dniach 17-19 czerwca 2022r. planuje organizację szkolenia o charakterze terenowym pn. „Rozpoznawanie cennych przyrodniczo siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem muraw”. Nabór zakończono: wyczerpany limit miejsc.
Celem szkolenia jest rozpoznawanie gatunków wskaźnikowych dla różnego rodzaju siedlisk przyrodniczych w ramach pakietów 4 i 5 programu rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz określanie czynności służących zachowaniu i ochronie siedliska przyrodniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych oraz egzamin z zakresu ww. szkolenia. Na szkolenie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które chcą uzyskać uprawnienia w zakresie doradzania oraz zostać wpisane na Listę Doradców Rolniczych prowadzoną przez Dyrektora CDR w Brwinowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Metodyka doradztwa grupowego”. Jest to II edycja szkolenia realizowanego w 2021 roku. Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy specjalistów i doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego realizujących zadania doradcze, którzy nie brali udziału w I edycji szkolenia „Metodyka doradztwa grupowego” realizowanego w 2021 roku. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz. U. z 2020 poz. 695), zostały zawieszone wymagania dotyczące ukończenia szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawia ofertę szkoleniową w zakresie przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Oferta skierowana jest głównie do rolników prowadzących lub planujących prowadzenie przetwórstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej, MLO lub Rolniczego Handlu Detalicznego oraz do przetwórców. W ramach jedno dniowych szkoleń z wybranej tematyki, proponujemy 3,5 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć warsztatowych (surowce do przeprowadzenia warsztatów w kosztach).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl