48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego (PUSB) zaprasza w dniu 12 czerwca 2022  od godziny 09.00 na egzamin słuchaczy XII edycji studiów podyplomowych OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W DZIAŁANIU ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYM, OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. Egzamin odbędzie się w obiektach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie istnieje możliwość zakwaterowania, wg indywidualnych zgłoszeń tel.: - 22 729 66 34-38; 22 125 62 00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - 696 41 01 91

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - 691 11 01 25

Szanowni Państwo,

Analiza aktualnego stanu „epidemiologicznego” w Polsce, a zwłaszcza na terenie województwa mazowieckiego wskazuje na celowość ZAWIESZENIA zajęć na studiach podyplomowych realizowanych na terenie CDR Brwinów i planowanych na styczeń i luty 2022r. Zajęcia zostaną wznowione w marcu 2022 r.

Decyzję o okresowym zawieszeniu zajęć kontaktowych podjąłem głównie kierując się aktualną sytuacją w budynku Centrum, oraz troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i Wykładowców.

Zajęcia zostaną wznowione w marcu 2022 r w trybie kontaktowym lub hybrydowym w taki sposób, aby wszystkie zajęcia i egzamin końcowy został przeprowadzony w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego.

Szczegółowy harmonogram zjazdów szkoleniowych otrzymają Państwo do końca lutego 2022 r.

Ewentualne uwagi lub sugestie dotyczące szczegółowych rozwiązań proszę przekazywać mailowo na mój adres lub Pani Grażyny Bulińskiej.

Kontakty:

Andrzej Radecki:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     telefon       603648471
Maria Majszyk:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                         telefon         691110125
Grażyna Bulińska:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                        telefon         696410191

Kierownik Studiów
Prof. dr hab. Andrzej Radecki


Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego (PUSB) rozpoczyna w dniu 18 WRZEŚNIA 2021 o godzinie 10.00 (sobota) XII edycję studiów podyplomowych OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W DZIAŁANIU ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYM, OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. Zajęcia kontaktowe będą prowadzone w obiektach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, z zachowaniem WSZYSTKICH wymogów sanitarnych a zajęcia terenowe w województwie mazowieckim.

Zgodnie z umową szkoleniową koszt studiów wynosi 4200 zł – dwa semestry, płatne przelewem na konto PUSB w Skierniewicach, szczegóły przekazane zostaną na I zjeździe (istnieje możliwość wpłat ratami).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Grupie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailem do 30 czerwca 2021.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych zamieszczane będą na stronie internetowej (harmonogram zjazdów, plany zajęć, i in.).

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie istnieje możliwość zakwaterowania, wg indywidualnych zgłoszeń tel.: - 22 729 66 34-38; 22 125 62 00

Aktualna sytuacja epidemiologiczna i obowiązujące przepisy sanitarne uniemożliwiają przeprowadzanie zajęć terenowych wiosną 2021 roku.

Biorąc pod uwagę wagę tych zajęć, jako fundamentalną dla tych Studium Podyplomowe zostanie uruchomione we wrześniu 2021 r. Terminy zjazdów, plany zajęć i inne szczegóły będą podane w terminie późniejszym.

Adresaci studiów
Ofertę kierujemy do absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie) wszystkich kierunków studiów. Ukończenie ww. studiów podyplomowych pozwoli na spełnienie kryterium wykształcenia wymaganego do uzyskania uprawnień eksperta przyrodniczego na potrzeby działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Charakterystyka programu studiów

Wiedza przekazywana będzie na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, pracowników resortu rolnictwa oraz praktyków.

Program studiów podyplomowych obejmuje m.in. następujące moduły:

  • Przyrodnicze i biologiczne podstawy funkcjonowania obszarów wiejskich
  • Genetyczne zasoby roślin i zwierząt obszarów wiejskich
  • Ochrona i rozpoznawanie gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych na obszarach wiejskich
  • Ochrona i rozpoznawanie ptaków na obszarach wiejskich
  • Ochrona przyrody i krajobrazu
  • Oceny oddziaływania na środowisko
  • Dokumentacja prowadzona przez eksperta przyrodniczego w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Po złożeniu egzaminu dyplomowego słuchacze otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych spełniających warunek wykształcenia na potrzeby działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Czas trwania studiów

Program studiów obejmuje 2 semestry, realizowany podczas dwudniowych zjazdów co najmniej raz  w miesiącu (sobota/niedziela)

Termin rozpoczęcia kolejnych edycji uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów.

Organizatorzy:
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego   Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne
Kierownik Studiów - prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych

Sekretariat studiów:
W siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów

tel: 22 729 66 34 wew. 175, pokój nr 17

 - mgr inż. Grażyna Bulińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; – kom. 696 41 01 91
 - mgr Maria Majszyk,           - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  - kom. 691 110 125

Zasady rekrutacji:

Kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się wykształceniem wyższym - licencjackim, inżynierskim, magisterskim. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w PUSB w Skierniewicach.

Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:

  • kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania),
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Zgłoszenia przesłać mailem na wskazane adresy:
- mgr inż. Grażyna Bulińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 696 41 01 91
- mgr Maria Majszyk,             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 691 110 125

Koszt uczestnictwa: 2100 zł za semestr, płatne przelewem na konto PUSB w Skierniewicach,

Konto na wpłaty: PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
ul. Batorego 64C
96 -100 Skierniewice
tytułem - za studia podyplomowe z OCHRONY

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - docx 33 KB

PLAN ZAJĘĆ - ZJAZD 1 - docx 18.3 KB

PLAN ZAJĘĆ - ZJAZD 2 - docx 22.01 KB

PLAN ZAJĘĆ - ZJAZD 3 - docx 20 KB

PLAN ZAJĘĆ - ZJAZD 4 - docx 18 KB

PLAN ZAJĘĆ - ZJAZD 5 - docx 21 KB

PLAN ZAJĘĆ - ZJAZD 6 i 7 - docx 21 KB

PLAN ZAJĘĆ - ZJAZD 8 - docx 20 KB


Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl