48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach w ramach międzynarodowego projektu BIOFRUITNET serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „BIOFRUITNET: Zwiększanie innowacyjności ekologicznej produkcji owoców poprzez silną sieć wiedzy”. Szkolenie odbędzie się 23 marca za pośrednictwem platformy internetowej oraz stacjonarnie w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać do dnia 21.03.2023r. elektronicznie na stronie: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/. Dodatkowo, osoby, które chcą uczestniczyć w szkolenia na miejscu, proszone są o bezpośredni kontakt z opiekunem szkolenia.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje trzyczęściowe szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych (e-learning + webinarium + warsztaty stacjonarne) oraz egzamin z zakresu ww. szkolenia. UWAGA: nowe zmienione terminy wszystkich części szkolenia i egzaminów.
Na szkolenie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które chcą uzyskać uprawnienia w zakresie doradzania oraz zostać wpisane na Listę Doradców Rolniczych prowadzoną przez Dyrektora CDR w Brwinowie.

W dniu 28 września weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich. Rozporządzenie to upoważnia Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam do prowadzenia oceny wartości użytkowej obu ras alpak.

W związku z powyższym rozporządzeniem Stowarzyszenie organizuje Kurs Klasyfikatorów skierowany do Hodowców, Doradców Rolniczych, Lekarzy i Techników Weterynarii, którzy byliby zainteresowani zdobyciem odpowiednich klasyfikacji uprawniających do Oceny Wartości Użytkowej Alpak.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza osoby zainteresowane nabyciem uprawnień, jako doradca do obsługi aplikacji eWniosekPlus, na szkolenie podstawowe na temat: „Zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej PROW 2014-2020 oraz PS WPR 2023-2027, płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) oraz PS WPR 2023-2027 oraz wsparcia w zakresie ekoschematów na rok 2023”.

Szanowni Państwo
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie zapraszają w dniu 30 marca 2023 r. na ogólnopolską konferencję pt. „Tworzenie rozwiązań systemowych wzmacniających transfer wiedzy i innowacji pomiędzy doradztwem rolniczym a uczelniami”. Powyższe wydarzenie odbędzie się w Auli Kryształowej SGGW przy ulicy Nowoursynowskiej 166 w Warszawie.

Konferencja jest organizowana w ramach operacji KSOW/SIR pt. „Rozwój AKIS poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznym doradztwem rolniczym i uczelniami”.

Szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych pn. „Aktualne warunki i wymogi związane z realizacją działania Dobrostanu zwierząt w ramach PS WPR 2023-2027 oraz aktualizacja informacji w ramach wsparcia doradczego w zakresie Ekoschematów”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje Szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych pn. „Aktualne warunki i wymogi związane z realizacją działania Dobrostanu zwierząt w ramach PS WPR 2023-2027 oraz aktualizacja informacji w ramach wsparcia doradczego w zakresie Ekoschematów”, wpisanych na Listę Doradców Rolniczych prowadzoną przez Dyrektora CDR w Brwinowie w formie jednodniowego bezpłatnego webinarium zakończonego testem w terminie od 20 marca do 6 kwietnia 2023 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje szkolenia uzupełniające dla doradców rolnośrodowiskowych „Zobowiązania w ramach interwencji związanych ze środowiskiem i klimatem” w ramach PS WPR 2023-2027, wpisanych na Listę Doradców Rolnośrodowiskowych prowadzoną przez Dyrektora CDR w Brwinowie.

Zgodnie z art. 52.7. ww. ustawy w przypadku zmiany stanu wiedzy z danego zakresu doradzania przeprowadza się szkolenie uzupełniające. Każda osoba wpisana na listę doradców rolnośrodowiskowych jest zobowiązana takie szkolenie ukończyć i zdać egzamin uzupełniający. Zgodnie z art. 53.3. ww. ustawy osoby, które nie zdadzą egzaminu uzupełniającego skreśla się z listy doradców.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawia ofertę szkoleniową w zakresie przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Oferta skierowana jest głównie do rolników prowadzących lub planujących prowadzenie przetwórstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej, MLO lub Rolniczego Handlu Detalicznego oraz do przetwórców. W ramach jedno dniowych szkoleń z wybranej tematyki, proponujemy 3,5 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć warsztatowych (surowce do przeprowadzenia warsztatów w kosztach).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl