48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza w dniu 13 grudnia (wtorek) 2022 roku w godz. 8:30-12:30 na szkolenie w formie webinarium pt. Produkcja zwierzęca, a poziom emisji gazów, odorów, pyłów. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

  • zagrożeń oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń,
  • zagospodarowania odpadów,
  • bioasekuracji w drobiu
  • ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,
  • ograniczenia amoniaku w produkcji zwierzęcej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza 12 grudnia (poniedziałek) 2022 roku w godz. 9:15-13:00 na szkolenie w formie on-line (webinarium) pt. „Ochrona upraw rolniczych – wyzwania i zagrożenia”. Tematyką spotkania są zagadnienia poświęcone ochronie upraw. Co roku, z rynku wycofywane są środki ochrony roślin. Sukcesywnie maleje lista dopuszczalnych do stosowania substancji czynnych. Takie działania mają sprzyjać ochronie środowiska naturalnego i promować bardziej zrównoważone podejście do gospodarowania środkami ochrony w uprawach.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 12.12.2022 roku webinarium pt. Zadrzewienia śródpolne i ich funkcja w ochronie zasobów wodnych i kształtowaniu krajobrazu rolniczego. Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego. Do udziału w szkoleniu zaproszone są w szczególności osoby zainteresowane zasadami tworzenia zadrzewień śródpolnych oraz ich rolą w ochronie zasobów wodnych i kształtowaniu krajobrazu rolniczego.

Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie, O/Poznań zaprasza na trzygodzinne seminarium, tematem którego będzie „Kreatywność w przedsiębiorczości”. Poprowadzi je Grzegorz Cetner, doświadczony prezenter CDR, zajmujący się od wielu tematyką przedsiębiorczości i różnorodnymi pozarolniczymi inicjatywami na polskiej wsi. Zgodnie z tematyką, w kreatywny i ciekawy sposób, przedstawione zostaną państwu zagadnienia dotyczące poszukiwania kreatywności w pomyśle na biznes, od momentu uruchamiania działalności, po działania promocyjne i organizacyjne. Zastanowimy się razem nad tym co może pomóc przedsiębiorcy w kreatywnym działaniu, jakie są istotne zasady ułatwiające działanie w dzisiejszym biznesie na obszarach wiejskich.

WAŻNA INFORMACJA: Obowiązkowe szkolenia uzupełniające dla Doradców Rolniczych 2022 wpisanych na listę doradców prowadzoną przez CDR. DORADCO – nie przegap, zapisz się jeszcze dziś!
Szanowni Państwo, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przypomina i jednocześnie serdecznie zaprasza na dwa obowiązkowe w 2022 roku szkolenia uzupełniające dla doradców rolniczych wpisanych na listę doradców prowadzoną przez CDR Brwinów.

  1. Wsparcie doradcze w zakresie ekoschematów
  2. Przygotowanie do świadczenia usług doradczych w ramach PS WPR 2023-2027 - zmiany w metodykach doradzania, system Warunkowości oraz Zrównoważone gospodarowanie składnikami odżywczymi w gospodarstwie rolnym

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie stacjonarne pn.: Przygotowanie planów nawożenia oraz bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin. Szkolenie skierowane jest do młodych doradców zatrudnionych w państwowych prywatnych jednostkach doradczych, którzy rozpoczynają swoją karierę w zawodzie oraz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.
Termin: 13-14 grudnia 2022r.
Miejsce: CDR w Brwinowie, ul Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Ilość miejsc: 20

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie z wyjazdem studyjnym pt. Nowoczesna produkcja mleka. Szkolenie realizowane jest w ramach operacji własnej wpisanej do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Na szkolenie zapraszamy doradców, rolników, przedstawicieli nauki, przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczniów i studentów szkół rolniczych i innych zainteresowanych tematyką.
Szkolenie odbędzie się w terminie 12-13 grudnia 2022 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 1-2 grudnia 2022 r.  szkolenie pt. Kobieta na wsi – możliwości rozwoju i samorealizacji. Szkolenie adresowane jest do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 7-8 grudnia 2022 roku o godz. 9.00 organizuje konferencje/webinar pn: „Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez MRIRW w roku 2022” na którą serdecznie zapraszamy.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie w formie webinarium pn. „Formy sprzedaży produktów lokalnych”. Szkolenie jest realizowane w ramach operacji pn. ”Organizacja krótkich łańcuchów dostaw żywności” z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.

Szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych Wsparcie doradcze w zakresie Ekoschematów - dodatkowe terminy
Z uwagi na dużą absencję doradców na szkoleniach odbywających się w terminach 1 sierpnia 25 października 2022 roku. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje dodatkowe szkolenia uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez Centrum, pt. „Wsparcie doradcze w zakresie Ekoschematów”


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje szkolenia uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez Centrum, pt. „Przygotowanie do świadczenia usług doradczych w ramach PS WPR 2023 – 2027 – zmiany w metodykach doradzania,  system Warunkowości oraz Zrównoważone gospodarowanie składnikami odżywczymi w gospodarstwie rolnym”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego dla 280 doradców z 15 województw (dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego) nt. „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” finansowanego w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014 – 2020”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Metodyka doradztwa grupowego”. Jest to II edycja szkolenia realizowanego w 2021 roku. Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy specjalistów i doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego realizujących zadania doradcze, którzy nie brali udziału w I edycji szkolenia „Metodyka doradztwa grupowego” realizowanego w 2021 roku. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawia ofertę szkoleniową w zakresie przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Oferta skierowana jest głównie do rolników prowadzących lub planujących prowadzenie przetwórstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej, MLO lub Rolniczego Handlu Detalicznego oraz do przetwórców. W ramach jedno dniowych szkoleń z wybranej tematyki, proponujemy 3,5 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć warsztatowych (surowce do przeprowadzenia warsztatów w kosztach).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl