48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w dniu 26.10.2021 r. w godz. 10.00-13.00 zaprasza na webinarium nt.: Plany zadań ochronnych i plany ochrony na obszarach Natura 2000.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w dniu 9 listopada 2021 r.  w godz. 10.00-14.15 zaprasza na webinarium nt.: „ZWIĘKSZENIE RÓŻNORODNOŚCI W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM OPARTE O LOKALNE ZASOBY GENOWE”

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia roślinnych i zwierzęcych zasobów genowych:

 • Jak gospodarować zasobami roślinnymi i zwierzęcymi aby zachować równowagę w Polsce i na świecie,
 • Przykłady cennych zasobów roślinnych zgromadzone w banku genów, ogródku bioróżnorodności czy domu nasion,
 • Powiązanie lokalnej i dzikiej roślinności z tradycjami i potrawami,
 • Narzędzia i instrumenty finansowe. Jak po nie sięgnąć i prawidłowo je stosować.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w dniu 27.10.2021 r. w godz. 9.30-12.30 zaprasza na webinarium nt.:

FORMA WYPOWIEDZI DZIENNIKARSKIEJ ONLINE”

Podczas szkolenia omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:

 • Artykuł tradycyjny a artykuł internetowy, co się czyta w sieci ?,
 • Poprawności pisania,
 • Rola tytułów w artykułach elektronicznych,
 • Konstrukcja artykułów internetowych,
 • Zrozumiałości przekazu tekstów publikowanych na stronach internetowych oraz w wydawnictwach elektronicznych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), organizuje cykl 4 szkoleń pn. „Broker innowacji doradcą XXI wieku”.

Pierwsze szkolenia odbędą się w Grudziądzu w terminach:

 • 25-26.10.2021 r., skierowane do uczestników z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego;
 • 27-28.10.2021 r., skierowane do uczestników z województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ponownie uruchamia trzy szkolenia e-learningowe opracowane w ramach operacji pn. ”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021. Szkolenia są uruchomione na prośbę osób, które nie miały możliwości uczestniczenia w szkoleniach w poprzedniej edycji.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 15 października 2021 r. organizuje webinarium pt. „Organizowanie społeczności lokalnych, jako metoda aktywizacji mieszkańców wsi”. Szkolenie w formie webinarium adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza na szkolenie w TRYBIE STACJONARNYM z zakresu obsługi programów służących do profesjonalnego składu tekstu i grafiki komputerowej pt. „Wykorzystanie programów PHOTOSHOP i CORELDRAW w pracach wydawniczych i pokazach medialnych”, przeznaczone dla osób zajmujących się tworzeniem materiałów do druku (broszury, książki, gazety, ulotki itp.), grafików oraz osób przygotowujących pokazy medialne i inne prace związane z wizualizacją koncepcji i projektów. Poziom szkolenia podstawowy z elementami zaawansowanymi. Program ADOBE PHOTOSHOP to jeden z najlepszych i najpopularniejszych programów pozwalający na perfekcyjną obróbkę map bitowych – grafika rastrowa, natomiast program CORELDRAW służy do tworzenia elementów graficznych – grafika wektorowa (logotypy, ikony, symbole, znaki okolicznościowe, ilustracje, reklamy, ulotki, plakaty itp.). Programy te doskonale się uzupełniają na stanowiskach Desktop Publishing (DTP), w tworzeniu grafiki na potrzeby Internetu, poligrafii i multimediów.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie Tradycyjne odmiany drzew owocowych w Działaniu Rolno-środowiskowo-klimatycznym w dniach 19-20 października 2021r.

Głównym celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowych umiejętności doradców z zakresu rozpoznawania gatunków i odmian drzew owocowych oraz kwalifikowania sadów do realizacji pakietu 3. Działania Rolno-środowiskowo-klimatycznego lub przewidywanej w Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027 tzw. interwencji „Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych”.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniach 26-27 października 2021 r. w Warszawie organizuje konferencję pn. „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie II”, na którą serdecznie zapraszamy.

Konferencja organizowana jest w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza doradców na szkolenie on-line pn.: „Tworzenie grup i organizacji producentów” PROW 2014-2020 

Szkolenie odbędzie się w terminie 13 października 2021 r. w godzinach 10.00-13.00 na platformie szkoleniowej Clickmeeting

Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych zainteresowanych uzyskaniem informacji dot. zasad przyznawania wsparcia dla grup producentów rolnych. 

Szkolenie PROW

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu organizuje w dniu 15 października 2021r. (piątek) webinarium dla doradców nt. „Wsparcie grup i organizacji producentów rolnych w ramach PROW 2014 – 2020”.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące obecnych zasad wsparcia grup i organizacji producentów rolnych w ramach PROW 2014-2020 oraz aktualne zagadnienia związane z procesem uznawania „grup” i oceny składanych wniosków o wsparcie.


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego dla doradców z województwa mazowieckiego „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” finansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014 – 2020”.

Głównym celem szkoleń jest przekazanie od strony praktycznej wiedzy z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności oraz wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. Zasady zero waste i circular economy w życiu codziennym w terminie od 17.09.2021 – 15.10.20201 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz. U. z 2020 poz. 695), zostały zawieszone wymagania dotyczące ukończenia szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na szkolenia organizowane w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020. Głównym celem szkoleń jest pozyskanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie umiejętności doradców z zakresu rozpoznawania chorób, szkodników i chwastów, występujących w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych lub warzywniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawia ofertę szkoleniową w zakresie przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Oferta skierowana jest głównie do rolników prowadzących lub planujących prowadzenie przetwórstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej, MLO lub Rolniczego Handlu Detalicznego oraz do przetwórców. W ramach jedno dniowych szkoleń z wybranej tematyki, proponujemy 3,5 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć warsztatowych (surowce do przeprowadzenia warsztatów w kosztach).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl