48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+
"Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych objętych systemem płatności bezpośrednich" - szkolenie dla doradców
 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje w dniach 13–15 grudnia 2006r. szkolenie pn. "Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych objętych systemem płatności bezpośrednich" dla pracowników Centrali oraz Oddziałów.
Rozpoczęcie szkolenia w dniu 13 grudnia o godz. 11.00.
 
Tematyka szkolenia dotyczy konieczności spełniania przez polskich rolników (objętych systemem płatności bezpośrednich) określonych standardów jakościowych w zakresie:
  • ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej w gospodarstwie działalności,
  • wytwarzania produktów rolniczych w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin,
  • zapewnienia warunków dobrostanu zwierząt,
  • użytkowania gruntów w sposób nie pogarszający ich jakości.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl