48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+
 1 grudnia 2006r. w siedzibie Oddziału w Radomiu odbyło się seminarium nt. "Prowadzenie gospodarstw w ekologicznym systemie produkcji", w którym uczestniczyli nauczyciele szkół sektora rolno – spożywczego z całego kraju.

Celem seminarium było uaktualnienie i doskonalenie wiedzy nauczycieli w zakresie ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zapoznani zostali również z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz zmianami Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2007 - 2013. Przedstawiony Projekt wdrażania modułowych programów nauczania w szkołach sektora rolno-żywnościowego spotkał się z zainteresowaniem ze strony uczestników. Wykładowcami byli specjaliści Centrum oraz przedstawiciel Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl