48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+
 W ramach zadania Koordynacja doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego CDR O/Radom przy współpracy ośrodków doradztwa rolniczego zorganizowało 17 szkoleń. Uczestniczyło w nich 753 doradców powiatowych z ośrodków doradztwa rolniczego z terenu całego kraju.
Szkolenia przeprowadzono na dwóch poziomach zaawansowania: 
  • Warunki formalno-prawne prowadzenia gospodarstw ekologicznych - dwudniowe -14godz.

  • Technologie produkcji w gospodarstwach ekologicznych - trzydniowe -22 godz.

Doradcy zdobywali i uzupełniali wiedzę m.in. z zakresu płodozmianu, technologii wybranych upraw, nawożenia, metod ochrony roślin, produkcji zwierzęcej, gospodarki na TUZ, profilaktyki i medycyny weterynaryjnej, przetwórstwa i znakowania produktów ekologicznych. 
Uczestnicy szkoleń otrzymali komplet materiałów szkoleniowych opracowanych przez specjalistów CDR Oddział Radom. 
 Szkolenia przeprowadzone zostały przy udziale wykładowców z ośrodków doradztwa rolniczego oraz specjalistów O/Radom.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl