48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 Finansowane przez Fundację „Fundusz Współpracy”ze środków Programu Agro-Info
Zakończył się kurs e-learningowy dla nauczycieli szkół sektora rolno-spożywczego oraz rolników z terenu całego kraju. Kurs rozpoczęło 60 osób.

W okresie od 3 października do 14 listopada br. uczestnicy samodzielnie pracowali z kursem z wykorzystaniem platformy internetowej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu było zaliczenie kursu. Kurs zaliczyło 56 osób.
Egzamin przeprowadzono poprzez Sieć Centrów Kształcenia Otwartego w Poznaniu, Radomiu, Krakowie. Do egzaminu przystąpiło i zdało z wynikiem pozytywnym 55 uczestników. Uczestnicy pozytywnie ocenili treści merytoryczne kursu i przydatność w swojej pracy zawodowej w kształceniu uczniów w zakresie rolnictwa ekologicznego.
Nadmienić należy, że po raz pierwszy uczestnicy wzięli udział w takiej formie kształcenia, zarazem deklarując udział w następnych kursach.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl