48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+
W latach 2007-2013 beneficjenci realizujący działanie „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i dobrostanu zwierząt” w ramach PROW 2004-2006 mają możliwość dodawania kolejnych pakietów rolnośrodowiskowych oraz zwiększania powierzchni użytków rolnych,
na których realizowany jest program zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809 z późniejszymi zmianami), a więc na dotychczasowych zasadach.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl