48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 9 czerwca 2017 r. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Centrum Programu LEADER i Metodologii Szkolenia Rolniczego z Litwy. W wyjeździe studyjnym pt. „Dobre praktyki podejścia LEADER wdrażanego w Małopolsce“ udział wzięli specjaliści ds. rozwoju lokalnego z departamentu LEADER.


W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działalnością CDR oraz z kluczowymi działaniami Programu LEADER w Polsce i w regionie małopolskim.
Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład na temat rolnictwa w Polsce wygłoszony przez pana Jarosława Bombę, Dyrektora CDR O/Kraków, w trakcie którego wywiązała się dyskusja dotycząca podobieństw i problemów różnych sektorów w branży rolniczej obu państw.

W drugiej części spotkania pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Karolina Boba i Konrad Stępnik zaprezentowali zagadnienia związane z wdrażaniem podejścia LEADER w Polsce, ze szczególnym uwzględnianiem specyfiki regionu Małopolski. Podkreślony został duży potencjał współpracy pomiędzy polskimi i litewskimi lokalnymi grupami działania, głównie w zakresie turystyki jak i promocji produktów lokalnych.

Następnie delegacja litewska udała się na spotkanie z LGD Powiatu Wielickiego.


Karolina Boba
Dział ROW

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl