48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie uczestniczyło w międzynarodowym seminarium pn. „Socialfarming in Europeancountries. Qualitystandards and need of internationalassociation” zorganizowanym w dniach 1-2 czerwca 2017 r. przez Ministerstwo Rolnictwa w Pradze (Czechy). Celem wydarzenia było omówienie potrzeby ustalenia wspólnych standardów jakości dla rolnictwa społecznego w Europie.


Wśród zaproszonych gości bylim.in. przedstawiciele Czech, Niemiec, Holandii, Włoch oraz Norwegii, którzy zajmują się zawodowo tematem rolnictwa społecznego. Wśród nich byli przedstawiciele UniwersytetuPołudniowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach, Uniwersytetu w Kassel, Uniwersytetu w Wageningen, Uniwersytetu w Pizie orazNorweskiegoUniwersytet Rolnictwa i Obszarów. W spotkaniu wzięli udziałtakże goście ze Słowenii, Węgier i Słowacji.

Uczestnicy zaprezentowali stan rolnictwa społecznego w swoich krajach, a następnie przeprowadzono dyskusję nad potrzebą i sensem stworzenia europejskich standardów dla rolnictwa społecznego. W związku z dużą różnorodnością gospodarstw społecznych, ustalono, że na tym etapie warto stworzyć wspólną platformę dla wymiany doświadczeń.

Więcej informacji na stronie:
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/cesti-i-zahranicni-odbornici-jednali-jak.html

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl