48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O środki finansowe mogą ubiegać się beneficjenci, którzy spełnią następujące warunki:

Kto może ubiegać się o wsparcie:

Rolnicy,  osoby prawne, spółki handlowe, wspólnicy spółki cywilnej

Prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha a maksymalnie 300 ha.

Jaka wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa: min 10 000 € max 250 tys €

Wielkość sprzedaży: min 5000 zł

Rodzaj i wysokość wsparcia:

Refundacja 50% kosztów kwalifikowanych.

Refundacja 60% kosztów kwalifikowanych dla młodych rolników lub osób wspólnie wnioskujących.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Ocena punktowa:

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Aby otrzymać wsparcie należy zdobyć min 4 pkt.

  1. 1.       Obszar A

Kryterium 

Punkty

Max dla danego kryterium

jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby loch w stadzie:

o co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk,

powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk,

powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk,

powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk,

powyżej 50 sztuk, przyznaje się

 


1 pkt

2 pkt

3 pkt

4 pkt

5 pkt

5 pkt

jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba loch w stadzie będzie większa niż

a) 100 sztuk i nie większa niż 200 sztuk,

b) 200 sztuk i nie większa niż 300 sztuk,

c) 300 sztuk,

 


1 pkt

2 pkt

3 pkt

3 pkt

Osoba poniżej 40 roku życia

3 pkt

3 pkt

Przystąpienie do systemu Integrowana Produkcja

2 pkt

4 pkt

Przystąpienie do systemu rolnictwo ekologiczne

4 pkt

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu

 

5 pkt

 

Obszar B

Kryterium 

Punkty

Max dla danego kryterium

jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów mlecznych w stadzie:

o co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk,

powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk,

powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk,

powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk,

powyżej 50 sztuk, przyznaje się

 


1 pkt

2 pkt

3 pkt

4 pkt

5 pkt

5 pkt

jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów mlecznych w stadzie będzie większa niż:

a) 30 sztuk i nie większa niż 50 sztuk,

b) 50 sztuk i nie większa niż 100 sztuk,

c) 100 sztuk,

 


1 pkt

2 pkt

3 pkt

3 pkt

Osoba poniżej 40 roku życia

3 pkt

3 pkt

Przystąpienie do systemu Integrowana Produkcja

2 pkt

4 pkt

Przystąpienie do systemu rolnictwo ekologiczne

4 pkt

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu

 

5 pkt

 

Obszar C

Kryterium 

Punkty

Max dla danego kryterium

jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów mlecznych w stadzie:

o co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk,

powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk,

powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk,

powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk,

powyżej 50 sztuk, przyznaje się

 


1 pkt

2 pkt

3 pkt

4 pkt

5 pkt

5 pkt

jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów mlecznych w stadzie będzie większa niż:

a) 30 sztuk i nie większa niż 50 sztuk,

b) 50 sztuk i nie większa niż 100 sztuk,

c) 100 sztuk,

 


1 pkt

2 pkt

3 pkt

3 pkt

Osoba poniżej 40 roku życia

3 pkt

3 pkt

Przystąpienie do systemu Integrowana Produkcja

2 pkt

4 pkt

Przystąpienie do systemu rolnictwo ekologiczne

4 pkt

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu

 

5 pkt


Gdzie można składać wnioski:
Oddziały regionalne ARiMR

Więcej informacji o naborze i dokumenty aplikacyjne znajdą Państwo na stronie internetowej ARiMR

Informacje o naborze

Dokumenty aplikacyjne

Pytania i odpowiedzi w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl