48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin zorganizowało szkolenia z zakresu ochrony roślin. Szkolenia odbyły się:
1.    10 kwietnia 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
2.    19 kwietnia 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
3.    25 kwietnia 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
4.    26 kwietnia 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

W szkoleniach łącznie uczestniczyło 159 osób w tym doradcy z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, doradcy prywatni, przedstawiciele wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa, a także przedstawiciele gmin, izb rolniczych, rolnicy oraz przedstawiciele CDR.

Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziła prezentacja dotycząca nielegalnych i podrobionych środków ochrony roślin. Środki te, o nieznanym składzie i pochodzeniu, to poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, bezpieczeństwa żywności oraz środowiska.

Dużo pytań i wymiany poglądów spowodował również wykład przedstawicielki Operatora Systemu PSOR, firmy Remondis dotyczący gospodarowania opakowaniami po środkach ochrony roślin. System PSOR jest skierowany przede wszystkim do rolników – profesjonalnych użytkowników ś.o.r. Opiera się na kilku elementach: rolnik oddaje puste opakowanie do punktu sprzedaży, a punkt zbiera je w worki, które są następnie odbierane przez Operatora Systemu, działającego na zlecenie PSOR.

W ramach Systemu zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz opakowania po innych niebezpiecznych preparatach wykorzystywanych w rolnictwie. Należą do nich nawozy czy produkty biobójcze. Przedstawiono również nowości techniczne stosowane w nowoczesnej ochronie oraz regulacje prawne i dobre praktyki dotyczące stosowania środków ochrony roślin. W trakcie dyskusji uczestnicy doszli do wniosku że dobre praktyki w tym zakresie są czasami trudne do realizacji. Szkolenia zostały ocenione przez uczestników bardzo dobrze zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl