48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 19-21.09.2016 r. w CDR/O Poznań obyło się szkolenie pn. "Analiza i planowanie rozwoju gospodarstwa”. W szkoleniu wzięło udział 21 doradców z państwowych i prywatnych jednostek doradczych. Zajęcia zostały poprowadzone przez pracowników CDR O/Poznań.

Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania analizy ekonomicznej oraz opracowywania planu rozwoju gospodarstwa rolnego. W ramach szkolenia zrealizowane zostały następujące bloki tematyczne:
1. Metodyka planowania rozwoju gospodarstwa rolnego.
2. Analiza działalności produkcyjnych z uwzględnieniem wymagań UE.
3. Narzędzie analizy – aplikacja EXCEL.
4. Optymalizacja działalności produkcyjnych i propozycje zmian w stanie obecnym gospodarstwa.
5. Planowanie rozwoju gospodarstwa z uwzględnieniem inwestycji.

W trakcie szkolenia grupa była z wizytą w gospodarstwie rolnym w celu zebrania danych ekonomicznych i technologicznych. Przed doradcami postawiono ambitne zadanie, ponieważ rolnik w gospodarstwie zajmuje się jednocześnie produkcją mleka, hodowlą trzody chlewnej i bydła mięsnego. Dzięki dużej otwartości, zaangażowaniu i współpracy z doradcami, udało się pozyskać szczegółowe dane na podstawie, których w trakcie ćwiczeń opracowano stan wyjściowy gospodarstwa rolnego. Następnie na podstawie stanu wyjściowej, uczestnicy szkolenia pracując w trzech grupach roboczych, stworzyli trzy plany rozwoju gospodarstwa rolnego, które ostatniego dnia szkolenia zostały zaprezentowane rolnikowi.

Plany rozwoju gospodarstwa dotyczyły między innymi:
• adaptacji obory na potrzeby zwiększenia produkcji trzody chlewnej,
• rozpoczęcia specjalistycznej hodowli krów mamek w oparciu o własne stado podstawowe,
• adaptacji obory na bukaciarnie i zwiększenie ilości sprzedawanych opasów.

To tylko kilka pomysłów, które zostały przedstawione rolnikowi, poparte wyliczeniami, podsumowaniem wyników i ich porównaniem ze stanem wyjściowym gospodarstwa rolnego. Plany te zostały ocenione pozytywnie przez rolnika – wpisywały się bowiem w planowaną strategię rozwoju jego gospodarstwa. Rolnik otrzymał prezentowane plany w formie elektronicznej.

Zainteresowanie tematem było bardzo duże i każdej prezentacji towarzyszyło wiele pytań z sali.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl