48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyło realizację projektu finansowanego ze środków pochodzących z Działania 8 PROW „Pomoc Techniczna”  na lata 2004-2006: „Promocja działania PROW 2007-2013 - Płatności rolnośrodowiskowe poprzez utworzenie "Krajowej Bazy Dydaktyczno-Szkoleniowo-Pokazowej Rolnictwa Ekologicznego" przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, gospodarstwo w Chwałowicach i sieci gospodarstw demonstracyjnych na terenie kraju”.

W wyniku realizacji osiągnięto zakładane rezultaty tj.: promocję i informację PROW 2007-2013 - Oś II przez CDR Oddział w Radomiu i Pokazowe Gospodarstwo Ekologiczne spełniające rolę Ośrodka/Bazy dydaktyczno-szkoleniowo-pokazowej rolnictwa ekologicznego.

Przeprowadzono także dwa szkolenia dla 183 doradców i rolników.

Opracowano i wydano następujące publikacje:
"Prowadzenie gospodarstw ekologicznych"  - 1 000 egz., broszura przeznaczona dla: doradców rolniczych, rolników, nauczycieli szkół rolniczych;
"Podręcznik rolnictwa ekologicznego" - 3 000 szt. egz., przeznaczony dla: doradców rolniczych, rolników, nauczycieli szkół rolniczych, studentów, jednostek certyfikujących;
„Katalog Demonstracyjnych Gospodarstw Ekologicznych” - 1 000 egz. przeznaczony dla: doradców rolniczych, rolników, nauczycieli szkół rolniczych, studentów, jednostek certyfikujących, przetwórców.

W ramach współpracy z gospodarstwami ekologicznymi, nastąpiło rozszerzenie współpracy i zwiększenie ich liczby do 95 gospodarstw w postaci Bazy Demonstracyjnych Gospodarstw Ekologicznych.

Baza Demonstracyjnych Gospodarstw Ekologicznych, w całym w kraju, w formie wykazu gospodarstw z poszczególnych województw zawiera dane personalne i teleadresowe, natomiast „Katalog” zawiera, oprócz danych wymienionych w wykazie dodatkowo charakterystyki gospodarstw, zdjęcia oraz inne informacje. Obydwa pliki są dostępne do pobrania przez użytkowników z bieżącego miejsca.

BAZA Demonstracyjnych Gospodarstw Ekologicznych

KATALOG Demonstracyjnych Gospodarstw Ekologicznych

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl