48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Aktualne nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020

Obecnie trwające Nabory Wniosków w ramach PROW 2014-2020

Termin naboru  Poddziałanie

Dokumenty aplikacyjne

Rozporządzenie

od 29 listopada 2019 r.
do 27 stycznia 2020 r

Poddziałanie 3.2
Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy  producentów na rynku wewnętrznym

Dokumenty aplikacyjne

Rozporządzenie

od 29 listopada
do 28 grudnia 2019 r.

Poddziałanie 4.1.1
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Dokumenty aplikacyjne

Rozporządzenie

od 30 grudnia 2019 r.
do 28 stycznia 2020 r.
Poddziałanie 4.1.2
Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie

od 21 listopada
do 20 grudnia  2019 r.

Poddziałanie 4.2
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Dokumenty aplikacyjne

Rozporządzenie

do 31 grudnia 2019 r

Poddziałanie 5.2
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Dokumenty aplikacyjne

Rozporządzenie

od 28 października
do 13 grudnia 2019 r.

Działanie 9
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów.

Dokumenty aplikacyjne

Rozporządzenie

 

 

Zakończone Nabory Wniosków w ramach PROW 2014-2020

od 25 września
do 22 listopada 2019 r.

Poddziałanie 4.1.3
Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Dokumenty aplikacyjne

Rozporządzenie

od 28 października
do 22 listopada 2019 r.

Poddziałanie 5.1
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Dokumenty aplikacyjne

Rozporządzenie

od 7 października
do 20 listopada 2019 r

Poddziałanie 6.4
Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej „Usługi Rolnicze”

Dokumenty aplikacyjne

Rozporządzenie

 

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl