48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

nagl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 pn. „Przetwarzanie i sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych” zakończyło realizację kolejnych dwóch projektów: opracowanie publikacji pt. „Krótkie łańcuchy dostaw – forma rozwoju lokalnych producentów żywności”.

Opracowanie zawiera informacje obejmujące zagadnienia:

  • idei tworzenia i szans rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności,
  • regulacje dotyczące produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstw rolnych,
  • przykłady innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie mięsa możliwych do wdrożenia przez małe zakłady przetwórcze
  • wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w małych zakładach,
  • zasady opodatkowania prowadzenia działalności produkcji i sprzedaży żywności przez producenta rolnego.

Publikacja:

okl

 

 

 

Pobierz

 

 

 

 

- cztery filmy informacyjnych dotyczące uruchamiania małego przetwórstwa żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Filmy przedstawiają możliwości produkcji żywności przez producentów rolnych w ramach różnych rozwiązań formalnych tj. w ramach działalności rolniczego handlu detalicznego oraz działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej. Zawierają przykłady przyzagrodowego przetwórstwa oraz zastosowane przez gospodarstwa rozwiązania prowadzenia działalności przy zachowaniu niezbędnych wymagań w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności. Filmy prezentują również dobre praktyki organizacji sprzedaży wyprodukowanej żywności na lokalnych rynkach. Zakres tematyczny filmów obejmuje niżej wymienione rodzaje działalności:

- przetwórstwo mięsa w małym zakładzie,

- przetwórstwo mleka w małym zakładzie,

- przetwórstwo owocowo-warzywne w małym zakładzie,

- rolniczy handel detaliczny- zasady i przykłady działalności.

Przygotowane materiały zawierają informacje pomocnicze dla już działających, jak i nowych podmiotów, planujących prowadzenie sprzedaży żywności z gospodarstwa, w których znajdą niezbędną wiedzę i porady, dzięki którym będą mogły rozwijać swoją działalność i zwiększać dochody w gospodarstwie.

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl