48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej.

Konkurs naukowy wiedzy o OZE dla uczniów szkół rolniczych i leśnych z woj. wielkopolskiego.

W trakcie posiedzenia w dniu 21 października 2019 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Oddział w Poznaniu komisja oceniła odpowiedzi uczestników na pytania nr 19 i 20. Każdy z członków komisji oceniał odpowiedzi uczestników, stosując skalę od 0-3 pkt.. Z przyznanych punktów została obliczona średnia, którą następnie dodano do punktacji z pytań zamkniętych. Na podstawie łącznej punktacji wyłoniono 10 laureatów. Następnie oceniono udział punktowy laureatów z różnych szkół. Największą liczbę punktów uzyskał Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, ul. Golęcińska 9 z wynikiem 146,83 pkt.

 

Zał. Nr 1. Lista rankingowa

Skład komisji:

Ewa Kwapich - Przewodnicząca

Stefan Pawlak - Członek

Bartosz Królczyk - Członek

Protokół opracował: Przemysław Lecyk

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl