48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Po raz kolejny Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi było organizatorem XII konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Konkurs zorganizowano w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Rolnictwo ekologiczne – upowszechnianie wiedzy i promocja gospodarowania metodami ekologicznymi”. Konkurs miał na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.


Informacja o konkursie oraz regulamin konkursu został zamieszczony na stronie CDR.

Nabór uczestników oraz zgłoszenia do konkursu krajowego prowadziły Ośrodki Doradztwa Rolniczego, za wyjątkiem województwa kujawsko – pomorskiego i województwa śląskiego, które w tym roku nie zgłosiło żadnego gospodarstwa.

W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z kategorii: „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 25 gospodarstw.

Gospodarstwa te zostały ocenione przez krajową komisję konkursową powołaną przez Dyrektora CDR O/Radom.

Komisja dokonała wyboru po 3 laureatów z każdej kategorii oraz przyznała 2 wyróżnienia. Fundatorem nagród dla laureatów krajowych była Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało dyplomy dla laureatów wojewódzkich, a puchary dla laureatów krajowych. CDR O/Radom przygotowało statuetki dla wszystkich laureatów wojewódzkich.

 Gospodarstwa zgłoszone do konkursu oceniane były w dwóch kategoriach:

  • - ekologia - środowisko;
  • - gospodarstwo towarowe.

W wyniku rozstrzygnięcia przyznano razem 8 nagród w tym po 1 wyróżnieniu w obu kategoriach.

W kategorii :ekologia – środowisko:

wyróżnienie otrzymali:

Danuta i Stanisław Hudomięt - województwo małopolskie

III miejsce otrzymał :

Tadeusz Żerański - , województwo mazowieckie

II miejsce otrzymali :

Tadeusz Rolnik - województwo podkarpackie

I miejsce otrzymali :

Paweł Urbanowicz – województwo lubuskie

W kategorii: gospodarstwo towarowe

Wyróżnienie otrzymał :

 Gabriela i Krzysztof Król – województwo świętokrzyskie

III miejsce otrzymał :

Renata Fujarowicz – województwo podkarpackie

II miejsce otrzymali :

Arkadiusz Kartus – województwo łódzkie

I miejsce otrzymał :

Stanisław Lewandowski – województwo warmińsko-mazurskie.

Ceremonia wręczenie nagród odbyła się podczas pierwszego dnia XII Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD oraz VIII edycji Targów Ekologicznego Stylu Życia.

Laureaci konkursu krajowego otrzymali ufundowane przez Krajową Sieci Obszarów Wiejskich nagrody postaci czeków pieniężnych w kwocie:

I miejsce – 8500 zł brutto,

II miejsce – 7000 zł brutto,

III miejsce – 5500 zł brutto,

wyróżnienie – 3500 zł brutto.

Nagrody dla zwycięzców wręczali Pan Michał Rzytki- Dyrektor Departamentu Promocji i Jakości Żywności w MRIRW  oraz Pan Ireneusz Drozdowski – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl