48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniu 3 października 2019 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie dotyczące operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020 tj.:
- „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”,
- „Rozwoju przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”,
- „Modernizacji gospodarstw rolnych – nawodnienia w gospodarstwie rolnym” (obszar E).

Szkolenie skierowane było dla doradców Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych oraz prywatnych podmiotów doradczych i miało na celu przybliżenie zagadnień dotyczących wprowadzonych zmian w aktualnych naborach wniosków, jak również warunków ubiegania się o środki w związku z uruchomieniem Poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie”.


Podczas szkolenia szczegółowo zostały omówione kwestie związane z odpowiednim przygotowaniem wniosków w ramach operacji dotyczących podejmowania działalności pozarolniczej. Wskazano najczęściej popełniane błędy w dotychczasowych naborach wniosków, w tym interpretacje dla wybranych zagadnień. Omówiono także nowe zasady dotyczące zatrudnienia, ubezpieczeń, wysokości premii oraz kryteriów oceny wniosków.

Uwaga doradców skupiła się na nowym programie dot. nawadniania w gospodarstwach rolnych w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w szczególności kwestii technicznych związanych z pozwoleniami wodno-prawnymi, opomiarowaniem wodomierzy, wskaźników dotyczących oszczędności wody itp.

W szkoleniu wzięło udział ponad 40 doradców. Spotkanie stanowiło doskonałą możliwość do dyskusji i wymiany informacji na temat w/w zagadnień. Uczestnicy mieli także możliwość zadania pytań i wyjaśnienia nieścisłości bądź wątpliwości związanych z procesem aplikowania i rozliczania środków w ramach ww. operacji.

Dziękujemy Państwu za aktywny udział w szkoleniu a pracownikom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego w Poznaniu za wsparcie merytoryczne szkolenia.

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl