48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". W obecnym naborze nastąpiło kilka istotnych zmian. Po pierwsze osoby ubezpieczone w ZUS i prowadzące działalność gospodarczą będą mogły złożyć wniosek o wsparcie finansowe, jednak warunkiem ubiegania się o dofinansowanie  jest osiągnięcie minimum 25% dochodów lub przychodów z rolnictwa. Druga istotna zmiana dotyczy podniesienia wartości ekonomicznej udziału w programie do 13 000 €. Zaś trzecia zmiana dotyczy udziału gruntów własnych lub dzierżawionych ze Skarbu Państwa w okresie docelowym, muszą one stanowić przynajmniej 50%, pozostałą część mogą stanowić grunty dzierżawione od osób prywatnych.

Kto może ubiegać się o pomoc:

 • rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk , pastwisk trwałych, sadów lub prowadzący dział specjalnych produkcji rolnej.
 • rolnik posiadający gospodarstwo o wielkość ekonomiczna mniejsza niż 13 tys. euro.
 • rolnik, którego dochody lub przychody z rolnictwa stanowią min. 25% całości dochodów lub przychodów beneficjenta.

Jak obliczyć dochody/przychody z rolnictwa.  

Aby obliczyć dochód z rolnictwa należy:

 1. Uzyskać w Urzędzie Gminy zaświadczenie o liczbie hektarów przeliczeniowych. Liczbę hektarów  przeliczeniowych pomnożyć przez dochód z jednego ha przeliczeniowego ogłoszony przez prezesa GUS - 3399 zł.

Ogłoszenie Prezesa GUS o dochodzie z hektara przeliczeniowego

 1. Uzyskać zaświadczenie w Urzędzie Skarbowym o dochodach z działalności pozarolniczej za rok 2018.

wzor ud

Przychody z rolnictwa stanowią:

 1. Obliczyć wielkość ekonomiczną gospodarstwa - Otrzymaną wartość pomnożyć przez kurs EURO (Kurs euro przyjęty do obliczania  wielkości ekonomicznej; 1 euro = 4,0286 zł)
 2. Uzyskać zaświadczenie w Urzędzie Skarbowym o przychodach z działalności pozarolniczej za rok 2018.

wzor up

 

Wysokość wsparcia finansowego:

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój gospodarstwa może uzyskać na ten cel 60 tys. zł.

 • I rata 48 000 zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy,
 • II rata 12 000 zł po poprawnej realizacji biznesplanu. 

Jakie zobowiązania podejmuje rolnik

 • Wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa min o 20% i powyżej 10 000 €.
 • Realizacja założeń biznesplanu w ciągu 3 lat od wydania decyzji.
 • Zachowanie trwałości operacji 5 lat.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów.
 • Posiadanie przynajmniej gospodarstwa w którym 50% gruntów stanowi własność lub dzierżawionych z zasobów Skarbu państwa lub JST.

Kto może otrzymać pomoc  

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie aby uzyskać wsparcie finansowe musi uzyskać min 7 punktów. O kolejności przyznania pomocy decyduje liczba uzyskanych punktów.

Punktacja

 

Maksymalna liczba punktów

Wiek poniżej 40 lat

1 pkt.

KRUS - opłacanie składki pow 12 m-ce

2 pkt.

Udział w szkoleniach i korzystanie z usług doradczych

0,25 pkt/max 1

Inwestycje

 

Inwestycja budowlana związana z dział. rolniczą

2 pkt.

Inwestycje w ochronę środowiska

5 pkt.

Innowacyjności:

 

Postęp biologiczny

1 pkt./max 2 pkt

Organizacja produkcji

Nowoczesne technologie produkcji

Innowacyjny produkt

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa

 

Powyżej 20 tys €

5 pkt.

16-20 tyś €

4 pkt.

12-16 tyś €

2 pkt.

Zmiana kierunku produkcji w gospodarstwie

2 pkt.

Udział zbóż max 66% gruntów ornych
(w gospodarstwach gdzie są uprawiane zboża)

1 pkt.

Uprawa roślin wysokobiałkowych min 1 ha

1 pkt.

Plan nawozowy

2 pkt.

Uczestnictwo w systemie jakości

1 pkt.

Uczestnictwo w rolnictwie ekologicznym

2 pkt.

Przygotowanie produktów do sprzedaży

1 pkt.

Przetwórstwo produktów

2 pkt.

Udział w zorganizowanych grupach współpracy

1 pkt.

 

Aby obliczyć liczbę punktów można skorzystać z kalkulatora punktów.

Dokumenty aplikacyjne i złożenie wniosku

Dokumenty aplikacyjne można pobrać na stronie ARiMR w zakładce PROW 2014-2020 - Dokumenty aplikacyjne

Wnioski składa się w oddziałach regionalnych ARIMR osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub może wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej W przypadku wysłania wniosku przesyłką rejestrowana o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

 

Pliki do pobrania

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl