48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na dwa działania oraz dwa poddziałania w ramach PROW 2014-2020

1. 29.03 - 27.05.2019r. - Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych obszar A,B,C
2. 29.03 - 28.06.2019r. - Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
3. 15.04 - 31.05.2019r. - Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
4. 01.06 - 31.07.2019r. - Działanie 8 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Najważniejsza zmiana w naborze Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych obszar A,B,C dotyczy możliwości zakupu maszyn służących produkcji rolnej.


Rolnicy, którzy nie występowali dotychczas o wsparcie w ramach tych obszarów mogą się obecnie ubiegać o wsparcie dotyczące kosztów służących produkcji w danym obszarze wsparcia (np. zakup maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej), pod warunkiem że realizują inwestycje związane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, magazynów paszowych, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie. Natomiast rolnicy, którym w wyniku złożenia w latach 2015-2018 wypłacono pomoc za operację zrealizowaną lub przyznano pomoc na operację i operacja ta nie została zakończona (przy założeniu, że nie został wykorzystany cały limit pomocy przysługujący na okres realizacji PROW 2014-2020) mogą ubiegać się o wsparcie na operację obejmującą tylko koszty niezwiązane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich i magazynów paszowych, czy adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażania.


Jednocześnie informujemy, iż planowane jest jednodniowe szkolenie z zakresu obsługi wniosków w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” dla podmiotów doradczych oraz osób wypełniających wnioski o przyznanie pomocy w zakresie działań PROW 2014-2020, które ma odbyć się w dniu 5 kwietnia 2019 r.  więcej...


Szkolenia przeprowadzą pracownicy z ARiMR, którzy przedstawią zmiany oraz nowe wymagania w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy.


Szczegółowe informacje znajdą Państwo w placówkach i na stronie ARIMR

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl