48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw".

O pomoc może ubiegać się

 • rolnik lub małżonek rolnika posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy sadów lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
 • posiadający gospodarstwo o wielkość ekonomiczna mniejsza niż 10 tys. euro.
 • osoba ubiegająca się o premię musi być ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące bezpośrednio poprzedzające miesiąc, w którym składa wniosek.
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzić działalności gospodarczej.

Wysokość wsparcia

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach:

 • 80 % po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy,
 • 20 %. po poprawnej realizacji biznesplanu. 

Jakie zobowiązania podejmuje rolnik

 • Wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa min o 20% i  powyżej 10 000 €.
 • Realizacja założeń biznesplanu w ciągu 3 lat od wydania decyzji.
 • Zachowanie trwałości operacji 5 lat.
 • Posiadanie przynajmniej gospodarstwa w którym 70% gruntów stanowi własność lub dzierżawionych z zasobów Skarbu państwa lub JST.

Kto dostanie pomoc  

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie aby uzyskać wsparcie finansowe musi uzyskać min 7 punktów. O kolejności przyznania pomocy decyduje liczba uzyskanych punktów.

Punty przydzielane są za:

 

Maksymalna liczba punktów

Wiek poniżej 40 lat

1 pkt.

KRUS - opłacanie składki pow 12 m-ce

2 pkt.

Udział w szkoleniach i korzystanie z usług doradczych

0,25 pkt/max 1

Inwestycje

 

Inwestycja budowlana związana z dział. rolniczą

2 pkt.

Inwestycje w ochronę środowiska

5 pkt.

Innowacyjności:

 

Postęp biologiczny

1 pkt./max 2 pkt

Organizacja produkcji

Nowoczesne technologie produkcji

Innowacyjny produkt

Produkcja

 

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa

 

Powyżej 20 tys €

5 pkt.

16-20 tyś €

4 pkt.

12-16 tyś €

2 pkt.

Zmiana kierunku produkcji w gosp.

2 pkt.

Udział zbóż max 66% gruntów ornych
(w gospodarstwach gdzie są uprawiane zboża)

1 pkt.

Uprawa roślin wysokobiałkowych min 1 ha

1 pkt.

Plan nawozowy

2 pkt.

Uczestnictwo w systemie jakości

1 pkt.

Uczestnictwo w rolnictwie ekologicznym

2 pkt.

Przygotowanie produktów do sprzedaży

1 pkt.

Przetwórstwo produktów

2 pkt.

Udział w zorganizowanych grupach współpracy

1 pkt.

 • Aby obliczyć liczbę punktów można skorzystać z kalkulatora zamieszczonego na stronie CDR


Dokumenty aplikacyjne i złożenie wniosku

Dokumenty aplikacyjne można pobrać na stronie ARiMR w zakładce PROW 2014-2020

Wnioski składa się w oddziałach regionalnych ARIMR osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub można wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W przypadku wysłania wniosku przesyłką rejestrowaną o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

Ważne informacje dla osób planujących złożyć wniosek o dofinansowanie.

Od 15 lutego do 14 marca w biurach powiatowych ARiMR przyjmowane będą oświadczenia właścicieli małych gospodarstw o braku zmian w odniesieniu do danych zawartych we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich złożonych w 2018roku, ARiMR zaleca aby osoby, które zamierzają wnioskować o pomoc w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” nie składały oświadczeń, zaś od 15 marca złożyły wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Zadeklarowanie uprawy przyczyni się do przyspieszenia obsługi wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 6.3. w bieżącym roku.

 

Pliki do pobrania

W załączeniu:

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl