48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu stawianemu rolnikom, beneficjentom wybranych działań PROW 2014-2020, także pozostałym rolnikom, uaktualniło i zamieszcza do pobrania dwie wersje aplikacji dla potrzeb dokumentowania zdarzeń gospodarczych w gospodarstwie rolnym. Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów dotyczy beneficjentów następujących działań PROW 2014-2020: "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Restrukturyzacja małych gospodarstw", "Premia dla młodych rolników", chyba że beneficjent jest obowiązany do prowadzenia innej ewidencji na podstawie odrębnych przepisów.


Z aplikacji skorzystają także inni rolnicy chcący dokumentować zdarzenia gospodarcze dla własnych celów w szczególności do prostej analizy po stronie przychodów i kosztów w ujęciu okresu rozliczeniowego, także dla porównań pomiędzy okresami, oraz szeregu innych zastosowań (gotowe dane do szeregu opracowań, analiz, biznesplanów, danych do wniosków kredytowych, inne - własne).

Aplikacje zostały opracowane w arkuszu kalkulacyjnym Excel należy pobrać i zapisać na wybranym komputerze pod odpowiednią własną nazwą. Dla wygody użytkowników dajemy możliwość wyboru odpowiedniej wersji aplikacji szkoleniowej I lub II. Aplikacje nie są zabezpieczone, można je modyfikować dla własnych potrzeb, także ponosić z tego tytułu odpowiedzialność.

Obydwa wzory aplikacji zostały oparte o zapisy określone w Załączniku Nr 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 982).

Autorzy: Janusz Lesisz, Ireneusz Gradka

Do pobrania:

Aplikacja I Aplikacja II
I II

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl